Planescape: Torment végigjátszás
Planescape: Torment végigjátszás
Írta: Panyi | 2003. 02. 04. | 800

FIGYELEM: Ez a bejegyzés, már több, mint 1 éves, az itt leírtak elavult információk lehetnek!

Ki ne vágyott volna halhatatlanságra? Úgy vélem, mindenkinek megfordult már a fejében, milyen lehet örökké élni, mégis, noha az emberek félnek az elmúlástól, kevesen vannak, akik nem választanák inkább a halandóságot - legalábbis ebben a világban. De vajon más körülmények között is így gondolkodnánk? Mit tennénk akkor, ha nem csupa olyan lény venne körül minket, melyek élnek, aztán egyszeriben megszûnnek létezni? Mit tennénk akkor, ha istenek járnának közöttünk, s mi is az övékhez fogható hatalommal rendelkezhetnénk?

Nem én vagyok az elsõ, aki felteszi ezeket a kérdéseket, s nem is az utolsó, de igazából nem ez a fontos, hanem a miért. Ugyanis létezik olyan világ, melyben kipróbálhatod mindezt, melyben olyasvalaki lehetsz, akitõl megtagadtatott az örök álom nyugodalma, kinek újra és újra meg kell tapasztalnia társai elvesztését, s velük együtt a saját énjének egy darabkájáét is. Te lehetsz a Névtelen, aki hasogató fájdalomra tér magához a boncterem rideg kõlapján, s bármennyire próbálkozik is, nem képes visszaemlékezni múltjára. Neked kell rájönnöd, ki vagy valójában, s miért különbözöl annyira az átlagemberektõl.

Az alapok

Bár a Planescape általános AD&D alapokra épül, így sokan tisztában lehetnek az egyes tulajdonságokhoz kapcsoló lehetõségekkel, mégis érdemes elolvasni az itt leírtakat, hiszen a világ és a fõhõs sajátos mivoltából adódóan számos apró eltérést tapasztalhattok.

Elõször is megemlíteném, hogy kizárólag harcos osztályba tartozó karaktert indíthatsz, de azért ne keseredj el, a késõbbiekben lehetõséged lesz rá, hogy a megfelelõ személyeknél varázslóvá vagy tolvajjá képeztesd magad, sõt, a kellõ képességek elsajátítása után kedvedre váltogathatsz a kasztok között.

Ez nem osztott, de még csak nem is kettõs karakterosztályt jelent, egyszerre csak az egyik képességeit használhatod, és míg ezt teszed, a másik kettõ nem fejlõdik. Éppen ezért nem lehetsz egyszerre hatalmas mágus, hírhedt tolvaj és drabális harcos, ha nem specializálódsz idejekorán, végül egyik téren sem leszel eléggé erõs, hogy megálld a helyed.

A fejlõdés a te esetedben a következõképp történik: Valahányszor szintet lépsz a legfejlettebb karakterosztályoddal, a vele járó életerõ- és képzettségnövekedésen túl adhatsz egy pontot valamely elsõdleges tulajdonságodhoz (erõ, ügyesség stb.). Amennyiben nem a legerõsebb osztályod lép szintet, ez nem áll módodban, s az életerõd is csupán eggyel nõ.

Induláskor te határozhatod meg, mely tulajdonságokra fordítasz különös figyelmet. Alapban ezek mindegyike kilences értékrõl indul, de te további 21 pontot oszthatsz el köztük. Fontos, hogy már itt tisztában legyél vele, milyen osztályra kívánsz koncentrálni, a késõbbiekben csak kisebb finomításokra lesz módod.

Erõ

Szokás szerint ez a tulajdonság határozza meg a karaktered teherbírását, az erõpróbák (például ládák feltörésének) sikerét, illetve a csaták során befolyással lehet a támadások eredményességére és az okozott sebzés nagyságára. Harcosként ez az elsõdleges képességed, de más kasztok esetében is érdemes valamelyest javítani rajta.

Intelligencia

A magas intelligencia elsõsorban a varázslók számára fontos, ez határozza meg a legerõsebb megtanulható bûvigéd szintjét, illetve mennyit tudsz közülük bejegyezni a varázskönyvedbe. Ugyanakkor bármely más kaszt is sokat profitálhat belõle, mivel megnöveli a rendelkezésedre álló párbeszéd-lehetõségeket, ezáltal a gondjaidra gyakorta találhatsz harc helyett más megoldást, amiért komoly bonusz tapasztalati pont jár.

Bölcsesség

Az intelligenciához hasonlóan ez a tulajdonság is hatással van a párbeszédekre, de ezenfelül befolyásolja a kapott tapasztalati pontokat is. Tolvaj karakter esetében ez nem létfontosságú, hisz amúgy is az a leggyorsabban fejlõdõ kaszt, de ha harcos vagy, akkor a növelése mindenképpen megfontolandó, legalábbis érdemesebb erre költeni, mint például az intelligenciára.

Egészség

Gyakorlatilag a leghaszontalanabb tulajdonság. Talán sokan a fejükhöz kapnak, akik ezt olvassák, de ne feledjétek, a fõhõs halhatatlan, és ezáltal különleges képességekkel rendelkezik: alvás nélkül is képes a gyógyulásra, ám mivel a kaland során vásárolhatsz magadnak regenerációt gyorsító tetoválást, érdemesebb lehet kezdetben másra koncentrálni. Addig pedig, ha más mód nincs, állj fel a géped mellõl, és vacsorázz meg, míg megerõsödik.

Ügyesség

A tolvaj legfontosabb tulajdonsága, mely meghatározza a képzettségeit. Az ügyesebb karakter nagyobb eséllyel nyitja ki a lakatokat, távolítja el a csapdákat, emeli el mások értéktárgyait, vagy rejtõzik el az ellenségei elõl. Ugyanakkor a többi kaszt is hasznát veheti egyéb különleges feladatok végrehajtása során, például menekülõ személyek, zsebmetszõk elfogásakor, vagy társait segítségül hívó õrök nyakának elroppantása esetében… (Bah!) A fizikailag védtelenebb mágusok szánjanak rá pár pontot, hogy megnehezítsék a támadók dolgát.

Karizma

Ki gondolná, de ez is hatással lehet a párbeszédek kimenetelére. A karizmatikusabb ember könnyebben elhiteti másokkal, hogy neki van igaza, képes kimagyarázni magát a kényes helyzetekbõl, vagy rábeszélni az õröket, hogy nézzenek másfelé, míg elhalad mellettük, ezen túlmenõen a kereskedõk is olcsóbban adják portékájukat. Ha épp akad pár pontod, mellyel nem tudsz mit kezdeni, ehhez adva õket kellemes meglepetésekben lehet részed, de amúgy a növelése nem létfontosságú.

A csapat

Kalandjaid során találkozni fogsz más… hm, mondjuk úgy, személyekkel, akik hajlandók csatlakozni hozzád. A tétovázás oka ezek különös létformája, hisz akadnak köztük idegen fajba tartozó lények, például beszélõ enciklopédiaként alkalmazott koponya, kísértõ szellem, sõt, démoni succuba. Õk azon túl, hogy veled együtt harcolnak, idõnként tanácsokkal látnak el, de némelyek segítségedre lehetnek a karakterosztályok közötti váltogatásban is.

Különleges képességek

A legtöbb ember nem véletlenül válik kalandozóvá, általában különböznek valamiben az átlagemberektõl. Természetesen te vagy erre a legjobb példa, hisz még közülük is kevesen térnek vissza a halálból, de akadnak más egyedi képességeid is. Sajnos amnéziád miatt nem tudod alkalmazni õket, de ahogy fényt derítesz múltadra, úgy térnek vissza ehhez kapcsolódó emlékeid, így érintéseddel hamarosan képes leszel a holtak földjérõl visszahívni társaidat.

A bolondos Morte is nagy hasznodra lehet szitokáradatával, mellyel el tudja terelni ellenfelei figyelmét, akik távolsági fegyvereikrõl, sõt esetleges varázslataikról megfeledkezve, õrjöngõ dühvel rontanak rá, könnyû célpontjává válva a közelben várakozó barátaidnak. Természetesen, a jó pap holtig tanul, élõholt barátunk pedig azután sem hagyott fel vele, így a mérges utcalányoktól ellesett szófordulatokkal tovább finomíthatja képességét. :)

Varázslatok és pihenés

A varázslatok memorizálása az AD&D-ben rég bevált módszer. Ez a következõképpen történik: miután valahonnét szert teszel a bûvigére, bemásolhatod a varázskönyvedbe, így a késõbbiekben bármikor képes leszel elõkeresni. Ám ez nem elegendõ az alkalmazásához, ha használni akarod, meg is kell jegyezned. Miután kijelölted a kívánt varázslatokat, nyolc órás, háborítatlan pihenésre van szükséged, hogy bemagold õket. Ezután bármikor elõhívhatod emlékeid mélyérõl, de csak egyetlen egyszer, mert amint elvégzed az aktiváló szertartást, a varázslat kicsusszan fejedbõl, mintha sosem ismerted volna, s kezdheted elölrõl az egész folyamatot.

Ráadásul nem áll módodban akárhol tábort verni, ezt csupán pár kijelölt helyen teheted meg. Ilyen lesz például Mebbeth és Angyar háza, miután megbarátkoztál velük.

A kaland

Az Úrnõ labirintusa

Mindenek elõtt kezdeném annak a kérdésnek megválaszolásával, melynél legtöbben elakadnak. Bizonyos események után elõfordul, hogy Sigil úrnõje, a Fájdalom Hölgye megjelenik, s elteleportál valamiféle labirintusba, ahonnét aztán nem tudsz kijutni. Ha elolvasod az ott található naplót, kaphatsz ugyan némi segítséget, de az bizony édeskevés. Keresd meg a délkeleti teleportot, s lépj át rajta kétszer (!), ekkor kerülsz a kivezetõ kapu mellé.

Mortuary, második szint

Az ébredés

Szédelegve térsz magadhoz, és úgy csodálkozol rá a téged körülvevõ világra, mint az újszülött, kit fáradtan pihegõ édesanyja tart karjában. A különbség csupán annyi, hogy téged nem szeretõ karok ölelnek, hanem a boncterem rideg homálya. Nem emlékszel semmire múltadból, s az elsõ arc, melyet megpillantasz, korántsem bizalomgerjesztõ vigyorral mered rád. Ne ítéld el ezért, nem tehet másként, lévén varázserõvel az élõk világában tartott koponyáról van szó. Õ Morte, a beszélõ enciklopédia, ki megunván a nekromanták és halálpapok szolgálatát úgy dönt, hûséges s szarkasztikus társadul szegõdik az elkövetkezendõ néhány évre. Nagy szerencse ez, hisz tanácsaival talán sikerül eloszlatnia az elmédet megtöltõ homályt.

A halálból frissen, noha kissé összeszabdalt testtel visszatérõ, amnéziás idegenként elsõ feladatod lesz, hogy kijuss a szobából, melynek ajtaját - ki tudja milyen okokból - bezáratták az odabent tébláboló zombik egyikével. Érvelésnek helye nincs, a tudattalan bábok csak teremtõjüknek engedelmeskednek, ám biztos lehetsz benne, hogy nem veszik zokon, ha az asztalról felragadott szike pár jó irányzott suhintásával visszaküldöd õket a halál békességébe, míg nagyhatalmú uraik ismét szólítják õket.

Noha ez a módszer nagyszerûen alkalmazható a kulcs megszerzésére, bölcsen teszed, ha a továbbiakban tartózkodsz mindenfajta fölösleges erõszaktól, mert még a holtak urai sem szívesen vesztegetik idejüket szolgáik feltámasztására, esetleg úgy gondolhatják, könnyebb megszabadulni a kellemetlenségek okozójától.

Dhall

Ahogy elindulsz a környék felderítésére, az egyik szobában hatalmas könyv elõtt görnyedezõ öregembert látsz. Õ Dhall, a rend írnoka, így az egyetlen, akinek fogalma lehet róla, ki vagy te valójában. Beszélgetésetekbõl kiderül, hogy az épületet halálimádók lakják, akik elképzelése szerint a világ egyenértékû a pokollal, s megváltást csupán a teljes elmúlás hozhat. Ez az eszme nem különösebben közkedvelt a legtöbb átlagpolgár szemében, ám a hívõk hajlamosak érvelés helyett erõszakhoz folyamodni, aminek végeredményeként a kétkedõk közül jó páran a gyakorlatban is megtapasztalták, igazat állítnak-e.

Szerencsére Dhall nem ennek a módszernek a híve, így - annak ellenére, hogy már sokadszor hoztak át kiterített hullaként a kapukon, de eddig mindig a saját lábadon távoztál - rád bízza, mihez kezdesz az élete(i)dben. Még segítségedre is lehet: azon túl, hogy nem hozza a többiek tudtára halhatatlan mivoltod - kik bizonyára megtalálnák a módszert ezen állapot megváltoztatására -, beszél neked Pharodról, aki idehozott téged, s akinél feltehetõleg megtalálhatod elveszett naplód, benne az emlékeiddel. Ráadásul közli, hogy volt társad, Deionara nemrégiben lelt szállásra a földalatti kripták egyikében, érdemes lenne felkeresned a lányt.

Ei-Vene

Az északi szobában találkozol Ei-Vene-nel, a „boncdémonnal”. Ennek a lánynak egyetlen feladat rendeltetett, a holttestek „restaurálása”. Éles pengék foglalják el kezei helyét, melyekkel elképesztõ sebességgel képes a kívánt helyeken sebeket ejteni, vagy éppenséggel eltûntetni azokat. Igaz, mióta kifogyott a varróeszközökbõl, ez utóbbi tevékenysége némileg háttérbe szorult, ám biztosít hálájáról, amennyiben kerítesz neki egy üveg balzsamot s tût, meg cérnát. Ez utóbbit rögtön megszerezheted, ha kiveszed az itt tartózkodó, 506-os számú holttest fejébõl (100XP), pár szobával arrébb, a szekrények egyikében pedig megtalálhatod a balzsamot. Cserébe Ei-Vene rajtad mutatja be elõször tudományát, néhány gyors öltéssel lezárja a testedet behálózó sebeket, aminek hatására valamivel több fájdalom elviselésére leszel képes. (250XP)

Távozás elõtt figyeld még gyakorlott mozdulatait, melyek hatására feldereng benned az emlék, mikor a 42-es csontváz mellkasába rejtettél valamit (250XP). Õt a harmadik szinten találhatod meg, s miután elvégzed az azonosítási szertartást, kiemelheted belõle régi tõröd és szükség esetére félretett garasaid (250XP).

Mortuary, harmadik szint

Ezen a szinten gyakran találkozhatsz halálimádókkal, akik gyanakvóan méregetve érdeklõdnek afelõl, hogy ugyan mi keresni valód van itt. Nem érdemes beléjük kötni, inkább hazudd, hogy Dhallhoz jöttél, akkor békén hagynak.

Elsõdleges feladatod a szentély kulcsának megkeresése lesz, mellyel kinyithatod a lezárt ajtókat, s ily módon találkozhatsz végre Deionarával.

A kulcs sajnos nem nyitja a szekrények és a ládák zárját, de erre a célra nagyszerûen alkalmasnak tûnik a feszítõvas, melynek segítségével egész jó holmikat találhatsz, mint például a második szint lépcsõje közelében az antik fülbevalót. Ennek titkát a 79-es zombira tetovált jel rejti, ez alapján kinyithatod az apró reteszt, ezáltal viselhetõvé s jóval értékesebbé teheted az ékszert.

Mortuary, elsõ szint

Deionara

Itt találkozhatsz régi társad, Deionara szellemével, ki a jelek szerint a szeretõd lehetett, s kissé zokon vette, amiért elhagytad õt. Most nagyon jól jön az amnéziád, szerencsétlenséged látva még a szellem nem létezõ szíve is megenyhül, s hosszas mesébe kezd régi életedrõl. Hallgasd végig türelmesen, s kérdezd ki mindenrõl, mit fontosnak tartasz, s arról is, amit nem, így idõvel felfedezed magadban a képességet, mellyel visszahívhatod az életbe elhunyt társaid (1000XP). Sajnos a lányon már nem segíthetsz, õ túl messzire jutott a holtak birodalmától.

Deionara rendkívül bánatos, amiért még halála után sem lelt nyugodalmat, s kísértenie kell, míg be nem teljesíti végzetét, ezért jó, ha nem emlékezteted rá, te milyen mozgékony vagy s eleven, ne kérj tõle segítséget a kijutásban, mert csak felmérgesíted. Azt pedig még egy gyerek is tudhatja, mennyi bajjal jár felmérgesíteni az átkokat szóró szellemeket. :)

Az óriáscsontvázak

Rögtön a lépcsõvel szemben találkozhatsz a 732-es zombival, aki valamiféle könyvet szorongat a hóna alatt. Ebben vannak leírva a halott animáció alapjai, így nagy hasznát veheted, mikor a fõterem hatalmasra nõtt csontvázaival kezdesz játszadozni. Ne is próbáld elvenni tõlük a fegyvereiket, mert azonnal rád támadnak, inkább a páncélzatukon látható rúnákat megvizsgálva próbáld hatástalanítani az õket mozgató varázslatot (500XP). Fontos, hogy milyen sorrendben fejted vissza a rúnákat, a második lehetséges módszert válaszd, különben hatalmas baltájuk suhintásától pillanatok alatt alacsonyabb leszel egy fejjel. A testekbõl alapvetõ bûvigék pottyannak ki, melyeket ugyan még semmire sem tudsz használni, de késõbb jól jöhetnek valamely varázshatalmú társadnak, vagy ha te is az õ útjukat választod, neked magadnak (800XP/csontváz).

A kijutás

Két mód létezik a kijutásra, egyik a fõbejáraton át, a másik a Deionara sírja melletti boltívben rejtõzõ dimenziókapun át. Ez utóbbi az egyszerûbb út, mely rejtett terembe vezet, ahol a földön heverõ tekercsben titkos összeesküvés nyomaira bukkanhatsz.

Ha a kockázatosabbik megoldást választod, lépj a fõkapu elõtt mászkáló Soegóhoz, s hitesd el vele, hogy Dhall meghívottja vagy. Ha sikerül, mondd, hogy mégis meggondoltad magad, és inkább távoznál, mire kinyitja az ajtót (500XP). Ez ugye nem különösebben nehéz, gondot csak a másik két õr okozhat, akik sokkal gyanakvóbbak, és ha õk kapnak el elõbb, mindenképp harcba kell bocsátkoznod velük, aminek hatására az épületben mindenki utálni fog téged.

Hive, északkeleti szektor

Régi ismerõs

A halálimádók épületébõl kilépve szinte rögtön belebotlasz pár álldogáló ember csoportjába, akik közül az egyik felismer téged. Állítólag még régebben találkoztál vele, s nála maradt a tõröd, melyet ezennel visszaad. Nem rossz, gyakrabban kellene kimozdulnod. :)

Dabu

Az utcákat járva idõnként kopácsoló, a föld fölött lebegõ csuhásokkal találkozhatsz: õk dabuk, Sigil város úrnõjének személyes szolgái. Általában nem avatkoznak az emberek dolgaiba, s ha azok kérdéssel fordulnak hozzájuk, készségesen válaszolnak, a gond csak az, hogy mindezt különös rejtvények formájában teszik, melyek értelmét kevesen képesek kihámozni. Ha eléggé intelligensnek képzeled magad, megpróbálhatod megtanulni a „nyelvük” (500XP), különben Dak’kon segítségre lesz szükséged.

Az örömlányok

Sigil romlott város, de lányai olcsón megvásárolható bájaikról híresek. Te is igénybe veheted szolgáltatásaikat, ám igazán jó szórakozásban akkor lesz részed, ha Morte-ot próbálod befizetni egy körre. A lány éktelen haragra gerjed a perverz ötlet hallatán, s rég holt barátod buzgón jegyzetelheti a szitkokat, melyeknek bizonyára nagy hasznát veszi a késõbbiekben. :)

A hirdetõ

A kocsmával szembe telepített közhasznú zombinak elvileg az utazók útbaigazítása lenne a célja, gyakorlatilag azonban a megkeseredett emberek céltáblájának számít, kik kiélhetik rajta elfojtott dühük, és mindenféle hirdetésekkel ragasztgathatják tele. Olvasd el a cetliket, hogy képet alkothass magadban a város fontosabb helyeirõl, aztán feszegesd ki az élõholt koponyájába szorult követ, mely megakadályozza rendes munkavégzésében (250XP). Ha eztán meg szeretnéd ismerni a kocsmák vagy hivatalok elhelyezkedését, nyugodtan felteheted neki kérdéseidet, lassú kézlendítésre és nyögésre számíthatsz (500XP).

Üzenetközvetítõ

Baen a város szomorú emberei közül is kitûnik, mivel gyakorlati tapasztalatok és természetes félénksége folytán komoly gondot okoz neki, hogy megtalálja Craddockot, akinek át kellene adnia a rábízott üzenetet. Nem is csoda, hisz teljesen rossz városrészben kutat, ha felajánlod a segítségedet, át kell menned a délnyugati rész piacára, ahol találkozhatsz az óriásira nõtt kereskedõvel (250XP).

Ezzel feladatod egyik felét elvégezted, mikor visszatérsz Baenhez megkapod érte a jutalmad (500XP), ám Craddocknak is szüksége lenne kifutófiúra, hogy a délkeleti városrész kocsmája elõtt megkeresse Jhelait, s munkára parancsolja. Ez a küldetésed csak fél sikerrel jár, az illetõ túl sokat ivott már ahhoz, hogy csak úgy hagyja magát ugráltatni, s neked kell megvinned a rossz hírt fõnökének. Számodra az ügy mégis jól sül el, mert Morte legnagyobb örömére a kereskedõ cikornyás káromkodásba kezd, s ezek közt akad pár olyan is, mely eddig nem szerepelt a koponya repertoárjában (500XP).

Utolsó segítségként beállhatsz alkalmi hordárnak, így Craddock gondja is megoldódik, s te is gazdagabb leszel pár rézzel.

Angyar

Angyar és felesége a városrész délkeleti sarkában él. Mikor belépsz otthonukba, a ház ura átkozódva zavar el magától, ám kikérdezve az asszonyt kiderül, mi rossz hangulatának oka. A szerencsétlen ember pár peták reményében szerzõdést kötött a halálimádókkal, hogy halála után kedvük szerint felhasználhassák a testét. Csak késõbb döbbent rá, mennyi kellemetlenséggel járhat a teljes megsemmisülésig tartó zombi lét, de már nem tudta visszavásárolni magát.

Ám ha ellátogatsz a Gathering Dust bárba, megtalálhatod Mortai Gravesendet, aki ezeket az ügyeket intézi. Az illetõ igazi bürokrata, de szerencsére nem a legfényesebb elme, így könnyen összezavarhatod vallásának legfontosabb pontjára, a teljes elmúlás fontosságára hivatkozva, míg végül kényszeredetten átnyújtja neked a szerzõdést. Vidd el ezt a kétségbeesett férfinak, s tépd szét a szeme láttára, ezáltal visszaadhatod elveszett életkedvét (500XP), s újabb jó barátra tehetsz szert, aki hasznos felvilágosításokkal szolgálhat Pharod titkát illetõen (500XP).

A halálváró

A kocsma eldugott sarkában életében is zombihoz hasonlító emberke dörmög, ki rendkívül komolyan vette a halálimádók tanait, s minden erejével küzd, hogy mielõbb elemészthesse magát. Szegény fiún látszik, hogy valami nagy bánat érhette, s nincs szüksége másra, csak pár baráti szóra, ezért beszélgess el vele az élet és halál dolgairól, s mutasd be neki, hogy nálad kevesen lehetnek illetékesebbek ez ügyben: roppantsd el a nyakad a szeme láttára. Mikor megérti, mit kockáztat az élet eldobásával, rendkívül megdöbben, de láthatólag pont erre a sokkra volt szüksége, hogy élete visszatérhessen a világhoz mérten megszokott kerékvágásba (500XP).

Sere, a szkeptikus

Másik bajba jutott halálimádó is támasztja a pultot, Õ Sere, ki az idõ múlásával mindinkább kezdi elveszteni vallásába vetett hitét. Rajtad áll, hogy milyen tanácsot adsz neki, lépjen-e ki rendjébõl, vagy megújult erõvel vesse magát az életet ellenzõk harcos táborába (500XP).

Emoric

Bár névleg nem õ kocsma tulajdonosa, a halálimádók vezetõjeként mégis õ rendelkezik itt a legnagyobb hatalommal. Ám hiába áll az egész szervezet mögötte, nem volt képes rájönni, honnét szerzi Pharod a testeket, melyeket eladásra szállít hozzá. Mivel te is õt keresed, felajánlhatod, hogy megfelelõ ellenszolgáltatásért cserébe fényt derítesz a titokra (2500XP).

Ingress

Az utcákat járva találkozhatsz Ingresszel, a kissé háborodott nõszeméllyel. Ha elbeszélgetsz vele, megtudhatod, hogy másik világból került ide, mikor véletlenül átgyalogolt valamely térkapun. Sokáig kereste a hazavezetõ utat, s eközben borzalmasabbnál borzalmasabb helyekre jutott, s most már fél még boltívek alá is belépni, hátha azok is átteleportálják valahová.

A helyzete nem irigylésre méltó, de mint mindig, te most is megtalálod a megoldást. A délkeleti városrész kocsmájában ismerkedhetsz meg Candriannal, a térutazóval, aki megígéri, hogy biztonságban hazakíséri Ingresst. Térj vissza a lányhoz, s újságold el neki az örömhírt, majd keresd fel ismét Candriant a jutalmadért. Varázserejû fogakat kapsz, melyeknek Morte veheti hasznát (750XP), illetve beszélgetésetek során rengeteg fontos tudnivalót ismerhetsz meg a dimenziók természetérõl, s még védelmezõ amulettel is gazdagabb leszel, mely távol tartja tõled a negatív energiájú területek lényeit.

Sev-Tai

Sev-Tai, a tolvaj lány a sírkõ elõtt siratja elesett bajtársait, kiket a délkeleti városrészben garázdálkodó Starved Dog Barking banda tagjai gyilkoltak meg. Megesküdött, hogy bosszút áll értük, ám egymaga nem képes véghez vinni elhatározását, téged bíz meg vele, hogy pusztíts el a banditák közül hármat. Légy óvatos, ezek a fickók jóval keményebbek a hétköznapi útonállóknál, de egyesével nem jelenthetnek nagy gondot (250XP).

Norochj:

A kocsmában találkozhatsz Norochj-hal, ki aggódik a mauzóleumban zajló különös események miatt. Megkér, derítsd ki, mi folyik odabent, s cserébe száz rézzel jutalmaz (1000XP). A mauzóleumba a szektor északi részén nyíló kapun át juthatsz be, innét kell eljutnod a legbelsõ terembe, ahol meg kell küzdened az azt uraló nekromantával. Nem különösebben nehéz a harc, lényeg, hogy ne törõdj a csontvázakkal, csak õt támadd, mert halálakor segítõi s a folyosók élõholt õrei is elpusztulnak. Ha te kerülsz ki gyõztesen a harcból, pár hasznos tárggyal gazdagodhatsz, illetve a terembõl való kilépés után az ott várakozó meggyötört lélek hálájával (2000XP).

Hive, északnyugati szektor

Mar

Mar halott lim-lim lényektõl körülvéve álldogál a fõtéren, s valami miatt rendkívül izgatottnak tûnik. Mikor ennek okáról érdeklõdsz, pillanatnyi habozás után közli veled, hogy sürgõsen le kellene szállítania egy dobozt a délkeleti városrészbe Ku’atraahoz, de egyéb elfoglaltságai megakadályozzák ebben. Jóravaló balekként vállald el a kifutófiú szerepét, s vidd el a raktárosnak a ládikát. (Ha gondolod, felnyithatod a fedelét, de ily módon sok tapasztalati ponttól s értéktárgytól esel el, s talán még az egyik életedtõl is elbúcsúzhatsz.) Nagy lesz a meglepetésed, mikor megpróbálod átadni a küldeményt, szerencsétlen Ku’atraa rémülten kiabálva rohan ki boltjából, s közben Brasken nevét emlegeti (250XP).

Az ügy kezd bosszantóvá válni, menj el a délnyugati részbe az illetõhöz, s kérdezd ki, miért viselkedett olyan furcsán a kereskedõ (250XP). Kiderül, hogy a ládika el van átkozva, szép lassan elszívja gazdájának életerejét, s csak két módon lehet megszabadulni tõle: vagy valaki önszántából átveszi tõled, vagy ki kell nyitnod, ám ez esetben a benne lakó démon kiszabadul, s elpusztítja gazdáját.

Nagyszerû. Ezek szerint keresned kell valakit, aki eléggé bolond, hogy felvállalja az átkot. Próbálkozhatsz Shilandranál (250XP), a mortuary melletti kis házikóban élõ varázslólánynál, de õ sem lesz hajlandó segíteni rajtad, ám továbbküld a veszélyes sarkok sikátorába, ahol a pletykák szerint még mindig él egy nagy hatalmú pap. Találkozhatsz is vele a romos templom mélyén, s õ - láss csodát - kérdés nélkül megszabadít kellemetlenséged okozójától (1000XP). Mosolyogva nyitja meg a térkaput, melybe egyszerûen belepottyantja a démont, majd a ládikából elõkerülõ drágakövet zsebébe csúsztatva, kuncogva mesél annak a dimenziónak lakóiról, kiknél az ilyen melákok igazi csemegének számítanak. :)

Végezetül nincs más dolgod, mint visszatérni Marhoz, aki megpróbált elbújni elõled, de annyi esze nem volt, hogy ne hagyja szerteszét kedvenc eledelének maradványait. Szorongasd meg kicsit, míg engesztelésül komolyabb pénzösszeggel megfejelve neked adja baltáját (1250XP).

Porphiron

A kocsma mellett különös harcossal találkozol, ki nem hajlandó fegyvert emelni mások ellen. A pacifizmus rendkívül nemes viselkedési forma, ám nemrégiben alaposan ráfázott elveire, mikor a délkeleti városrészben három bandita támadt rá, s elvették tõle szent rózsafüzérét. Keresd meg a vörös gúnyába öltözött útonállókat a kocsma nyugati oldalán, s gyõzd meg õket, hogy jobban járnak, ha nem kekeckednek az illetõvel, mert máris magukra haragították a teljes testvériséget. Ez hatni fog, olyannyira, hogy a lánc mellé kisajtolhatsz belõlük némi adományt is (500+250XP). Térj vissza Pharodhoz a jutalmadért (1000XP), s ha kedved tartja, harci oktatásért, mellyel fegyverforgatási képességeiden javíthatsz.

Fleece

Jártadban keltedben elõbb utóbb belebotlasz Fleece-be, aki menthetetlenül eltévedt, s tõled kér útbaigazítást. Mint kiderül, ez csupán megtévesztés, míg tanácstalanul forgolódsz, megpróbálja elemelni a zsebedbõl a pénzed. Figyeld meg az ügyködését, hogy ellesd a módszerét (750XP), aztán kapd el a grabancát, s követeld vissza tõle a pénzed. Szerencsétlen zsebmetszõ úgy megrémül, hogy rögtön mindenét felajánlja, rajtad áll, mennyit veszel el tõle.

Arlo

A szálloda vezetõje már nagyon unja Nestort, a bolondot, ki befészkelte magát az egyik ágyra, s nem hajlandó távozni onnét. Megtudhatod, hogy az öreg gondját kedvenc villája elvesztése jelenti, mely nélkül moccanni is alig mer. Nem, nem fogalmaztam elég pontosan, valójában nem elvesztette, hanem az utcán álldogáló egyfülû ember elvette tõle. Szerezd vissza tõle akár az élete árán is, így elõször Nestor jutalmaz meg varázserejû fülbevalójával, majd Arlótól is megkapod a béred (500+500XP).

A halálpapok

A kocsmában megkérdezheted Emoricktól, miként tudnál csatlakozni a halálpapokhoz. Õ Norochjhoz küld, ki pár küldetéssel bíz meg, elsõként a rendjük ruhájába öltözött tolvajt kell lefülelned. Õ Ask-Anthe, akivel a délnyugati kerületben futhatsz össze. Ha elkapod, eldöntheted, hogy elpusztítod-e vagy egyszerûen kiûzöd a városból, keressen máshol „munkát” (750XP).

Következõ feladatként a kocsmában álldogáló, halálra váró ifjúval kell beszélned (250XP), majd Sere-rel (500XP). Végezetül hírt kell hoznod Soegoról, aki a város alatt húzódó kriptákhoz indult hittéríteni. Ha találkoztál vele Drowned Nations termeiben, elmondhatod, hogy megfertõzték a vérpatkányok (2500XP), ezáltal teljesítesz minden próbát, ha kedved tartja, beállhatsz a rendbe.

Ragpicker’s Square

Mebbeth

A terület közepén áll a bába háza, ki gyermekek világra segítésén kívül gyógyítással és varázslattétellel is foglalkozik. Bármikor betérhetsz hozzá, hogy elmulassza sérüléseidet, de ami ennél is fontosabb, tõle tanulhatod meg a mágia alapjait. Ehhez végre kell hajtanod három egyszerû, bár sok futkosást igénylõ feladatot.

Elsõként szerezned kell pár magot. Menj el a délnyugati városrész piacára, s kérdezd meg az árusokat, nem tudnának-e segíteni neked. Még egyikük sem látott a felmutatott növényhez hasonlót, de azt tanácsolják, keress valamiféle kertészt, hátha õ többet tud mondani (500XP). Vele délnyugaton találkozhatsz, õ a fák gyászolója, s õ mutatja meg neked a módot, mellyel növekedésre serkentheted a cserjéket (500XP). Rendkívül jó tanítványnak bizonyulsz, az aprócska növény pillanatok alatt körbefonja a kezed, hogy képtelen leszel tõle szabadulni, kénytelen leszel így visszatérni a boszorkához, hogy õ vegye le rólad (500+750XP).

A második feladat jóval egyszerûbb, csak el kell hoznod a piaci mosodából a banya alsónemûjét (500+500XP).

Végül tintát kell kerítened valahonnét. Kiindulásul Kossah-Jaival kell beszélned, aki tovább küld a kicsit délebbre álldogáló Meir’amhoz. Nála megtalálhatod a tintát váladékozó lényt, de szükséged lesz valamiféle tartályra, amelyben elviheted. Az edényárusnál vásárolj meglékelt koponyát, aztán vidd a löttyöt Mebbethhez (1000XP).

Amint mindezt elvégezted, készen állsz a megmérettetésre, s ha jól vizsgázol, hamarosan magadénak tudhatod az elsõ varázskönyved a hozzá tartozó bûvigékkel együtt, illetve a különleges fülbevalót, mely jobb memóriával áld meg (5000XP).

Ratbone

A tér árnyas területén meghúzódva figyel Ratbone, a tolvaj, ki segítségedre lehet a tolvajmesterség elsajátításában. A boszorkával ellentétben õ nem bíz meg semmiféle feladattal, csak 50 csengõ rézpénzt kér cserébe (3125XP).

Sharegrave

Ismét egy ember, akit Pharod titka érdekel, õ is arra kíváncsi, hogy a „hullaszállító király” honnét tett szert hatalmas kincsére. Miután beszéltél az öreggel, visszatérhetsz ide az információval, hogy felvedd jutalmadat (750XP).

Nodd

A hullaszállítók között találhatod meg Noddot, ki szomorkásan végzi napi tevékenységeit. Bánatának oka, hogy gyermekkorában elszakították családjától, és most szégyell visszatérni hozzájuk, de nagyon aggódik nõvéréért, s tudni szeretné, mi van vele. Amarysse a délkeleti szektorban árulja testét, a bárral szemben, s nagyon megörül a kisöccsérõl kapott hírnek. Megkér, hogy vigyél el neki száz rézpénzt, s közöld vele, hogy bármikor szívesen látja az otthonában (750XP).

Marrow-Friend

Ezt a „küldetést” csak erõs idegzetûeknek ajánlom, többször erõt kellett vennem magamon, hogy képes legyek befejezni. Beszélned kell a Marrow-Friend névre hallgató hullaszállítóval, ki épp valamely holttest gyûrûsujját rágcsálja. Próbáld megszerezni tõle kincsét, ajánld fel neki saját karod, hogy annak friss húsából harapjon magának a szikkadt tetem helyett. Ha még ez sem lenne elég, a saját ujjadat is le kell harapnod, hogy az imént szerzettet a helyére illesztve lehúzhasd róla a varázserejû gyûrût, mely kettõvel javítja viselõjének védelmét, s újbóli felpróbálása után többé nem lehet eltávolítani.

Jarym

A terület déli részén lévõ nagy házban él Jarym, a varázsló, kinek sürgõs szüksége lenne egy rubinra a kísérlete befejezéséhez. Ezt vagy Mar ládikájának kinyitásával, s a belõle elõbújó démon legyõzésével szerezheted meg, vagy háromszáz rézért visszavásárolhatod a paptól, ki megszabadít az átoktól. Cserébe kapsz kétszáz rezet, s némi tapasztalati pontot (500XP).

Alley of Dangerous Angles

Bandaháború

Három tábor harcol egymás ellen a város sötét sikátoraiban: Krystal, a Razorok vezetõje amolyan helyi Robin Hood, míg Rotten William és bandája hidegvérû gyilkosok, kik senkit se kímélnek. A harmadik oldalon egyetlen személy áll: Blackrose válogatás nélkül pusztítja mindkét csapat harcosait. Te döntheted el, kinek az oldalára állsz, s választásod meghatározza jellemedet is.

Feladatod minden esetben ugyanaz, el kell pusztítanod az ellenséges csapatokat. Ehhez igénybe veheted szövetségeseid segítéségét, ha egyenként odacsalogatod hozzájuk õket, majd mikor már csak páran maradtak, lerohanhatod a táborukat. Az elsõ fõnök megölése után érdemes a mindkét megmaradt vezetõt felkeresni, hogy begyûjtsd tõlük a tapasztalati pontokat (1500+1500XP), aztán velük is végezhetsz (1500XP).

Rauk

Valamely leégett épületben Rauk és mágus csapata gyakorolja szertartását. Mielõtt hozzáfoghatnának a varázslathoz, szükségük van három gyûrûre, hogy jobban tudják fókuszálni energiáikat. A közeli sátrakban találod meg ezeket farakásba, az ágy deszkái közé, vagy a pad lábához rejtve. Birtokukban már semmi sem állhat a siker útjába, már amennyiben sikernek lehet nevezni öt varázslótanonc elpusztulását és a bogárszerû lény megjelenését. Úgy látszik, itt te vagy az egyetlen igazi gyõztes, mert a holttestektõl szerezhetsz pár bûvigét, s egy varázserejû gyûrût is.

Hive, délnyugati szektor

Ash-Mantle

Ezen a környéken nagy divat eltévedt utazónak kiadni magad, s közben meglopni a polgárokat, Ash-Mantle is ezzel próbálkozik. Fleece-hez hasonlóan tõle is elleshetsz pár trükköt (750XP), de õt már keményebb fából faragták, ha ki akarod fosztani, kénytelen leszel megölni.

Reekwind

Reekwind feje sem egészen tiszta, az utóbbi idõben zavaros történetek mesélésével kereste kenyerét. Némi apróért cserébe érdekes információkat szerezhetsz tõle, de te is megoszthatod vele élettapasztalataidat, feltárva a nevek jelentõségébe vetett meggyõzõdésedet (1000XP).

Es-Annon siratója

Sok mindent hallottam már siratni, de egy teljes várost még sohasem. Mégis, ez az ember egész életét annak szentelte, hogy könnyek közt kiáltozza õsei egykori lakhelyének nevét, nehogy az emberek megfeledkezzenek róla. Ám a hús esendõ, így könnyen meggyõzheted, hogy jobban jár, ha inkább sírkövet készíttet neki, melyet az északkeleti városrészen a „Nevek Temetõje” (500XP) meg is tesz. El lehet képzelni, hogy a pasas milyen hálás lesz, s bár könnyei még mindig csorognak, legalább a hangszálai pihenhetnek kicsit (500XP).

Hive, délkeleti szektor

Bajba jutott hölgy

Rögtön, ahogy belépsz a területre, sikoltozó lányba botlasz. Ruháját vérfoltok szennyezik, s elkerekedett szemekkel csimpaszkodik a karodba segítségért rimánkodva. Míg a közeli sikátor felé rángat, kérdezd ki, mi történt vele. Állítólag rablók támadtak rá és társaira, s talán már meg is ölték a többieket. Ezen a környéken az eset nem számít különösebben szokatlannak, de valami mégis sántít a meséjében. Szorongasd meg kissé, s kiderül, hogy nem történt bûncselekmény… egyelõre (500XP). Õ volt a csali, akinek a feladata lett volna, hogy téged csapdába csaljon. Hm, jó kis környék.

Fák gyászolója

A környék fái meglehetõsen rossz állapotban vannak, szinte mind elpusztult. Az emberek mégsem törõdnek velük, kivéve egyet, ki naphosszat sóhajtozik, s puszta szeretetével próbálja feltámasztani õket. Beszélgess el vele, s ígérd meg neki, hogy te is törõdni fogsz a növényeivel. Ettõl teljesen lázba jön, s újult lelkesedéssel veti magát a szeretgetésbe (500XP). :) A késõbbiekben visszatérhetsz hozzá, és bevonhatod csapattársaidat is a közös faölelésbe, hátha sikerül némi javulást elérnetek az állapotukban, bár Fall-From-Grace az egyetlen, aki igazi segítséget nyújthat (500XP).

O

A helyi kocsmában találkozhatsz O-val, az… eszmével. Noha emberi formát öltött, valójában nem más, mint maga az O betû, mely isteni hatalommal rendelkezik. Beszélgess el vele, hogy megértsd valódi lényét, s magasabb fajta bölcsességre tégy szert (+1 bölcsességpont).

Dak’kon

Ha már beléptél a kocsmába, ismerkedj meg a helyi közönséggel. Kezdd talán Dak’konnal a githzerai harcos-mágussal. Hamarosan kiderül, hogy még elõzõ életedben a rabszolgáddá tetted, s fogadalma még most is köti, ezért bármikor rendelkezhetsz az életével (500XP). Õ lesz az egyik legnagyszerûbb csapattársad, hisz különleges fegyverével csodákra képes, s emellett varázslói képességei sem elvetendõk, bár szüksége lehet némi intelligenciatuningra a tetováló szalonban. Ami viszont végképp mellette szól, az tanítómesteri képessége: kérésedre bármikor átképezhet varázslóvá vagy harcossá, ha már elõzõleg elsajátítottad az alapokat. Megkérheted arra is, hogy ossza meg veled népe hagyományait, így új varázslatokra tehetsz szert, illetve elsajátíthatod nyelvüket és gondolkodásmódjukat.

A kocsmáros

Végezetül, ha már ivóban vagy, viselkedj az elvárásoknak megfelelõen, lépj a pulthoz pár pint sör reményében. Az események a vártnál is jobban alakulnak, a dühös kocsmáros megbízásából tenned kell róla, hogy a sarokban megbúvó halálimádónak öltözött nõ ne léphessen meg fizetés nélkül: két lehetõséged van, vagy kölcsönadsz neki száz rezet, hogy rendezhesse számláját, vagy megmérgezed a boncterembõl lopott balzsam segítségével. Én az elõbbi megoldást választottam, s jutalmul annyi alkoholt fogyaszthattam a cég számlájára, amennyi csak belém fért (1000XP). Yey! :)

Oh, és meg ne feledkezzem róla! Még mielõtt ezt a megbízatást elfogadtam, háromszáz rézért visszavásárolhattam valamely régi verekedés során „itt felejtett” szemgolyóimat, ezáltal visszanyerve pár régebbi emléket és harci képességet (1000XP).

A githzerai lakosok

Ha felvetted a csapatodba Dak’kont, szóba elegyedhetsz az utcán járkáló fajtársaival. Ezáltal érdekes információkat tudhatsz meg tõle, ha utólag kikérdezed az elhangzottakról (3000XP).

Fell:

Ez a renegát dabus képes varázserejû tetoválásokat készíteni. Ezek bizonyos tulajdonságokat növelhetnek, vagy új képességekkel láthatják el viselõjüket. Érdemes néha visszanézni hozzá, mert újabb képeket is szerezhetsz tõle, különösen az után, hogy a Weeping Stone Cryptbõl elhozod neki a levágott kart, vagy új csapattaggal találkozol.

Ignus:

Ha fölvetted a csapatodba, a tûzvarázsló megtaníthat mestersége pár elemére, ám ehhez fel kell áldoznod tested bizonyos részeit. Elsõ alkalommal az egyik ujjadat égeti le, másodjára már a kézfejed, harmadjára a szemed, s ha negyedszer is próbálkozol, át kell nyújtanod a Marta által kitépett belsõségeidet. Így vesztesz ugyan 1+3+2 életerõpontot, ám új varázslatokat tanulhatsz, és védettebb leszel a lángokkal szemben (6000+2x12000+24000XP).

Légy óvatos, ne beszélj neki túl sokat a tûzrõl, mert megõrül, és el kell pusztítanod, vagy õ öl meg téged.

Trash Warrens

Ebbe a föld alatti komplexumba Ragpicker’s Square-bõl juthatsz le, ha az északkeleti út végén áthajítasz a boltíven egy halom kacatot (junk), ekkor megnyílik a térkapu, s kinyithatod Pharod birodalmának ajtaját.

Különösebb feladatod nincs, legfeljebb verekedned kell, illetve meggyõznöd Bish-t, hogy eresszen át az általa õrzött csapóajtón (1200XP). Ne nagyon erõszakoskodj vele, mert cimborái nem csekély erõt képviselnek, könnyen pórul járhatsz.

Buried Willage

Marta

Marta különös, némileg háborodott nõszemély, aki holttestek kifosztásával keresi kenyerét. Ha meg tudod gyõzni róla, hogy a részedet jöttél behajtani, hozzájuthatsz ahhoz a különös fogsorhoz, mely varázserõvel rendelkezik, s gazdája erõsödésével új tulajdonságokra tehet szert. Én még a játék végén is ezt használtam Morte-tal.

Beszélgetésetek közben átsuhan az agyadon az emlék, mikor valaki a testedbe rejtett egy tárgyat. Ha eléggé elszánt vagy, megkérheted a nõt, hogy kutasson a gyomrodban (500 XP), így hozzájuthatsz az ott kallódó +1-es varázsgyûrûhöz, illetve a belsõségeidhez, melyeknek késõbb hasznát veheted Ignus tanításaikor.

Ku’u Yin

Valamelyik épület elõtt találkozhatsz ezzel a személlyel, akitõl ellopták a nevét és a számát. Az õ környékén ezeknek nagy jelentõséget tulajdonítanak, akár életet vagy halált is jelenthet birtoklásuk, ezért megkér, szerezd vissza neki. Gyõzd meg Radine-t, hogy adja neked õket (250 XP), majd nyújtsd át jogos tulajdonosuknak (2500 XP).

Uhir

Legutóbbi útján, mikor a ghoulok városa felé járt, Uhir elvesztette szerencsehozó kését. Visszaszerezheted, ha átnyújtasz hat patkányfarkat a Holt Nemzetek kijárata környékén tébláboló élõholtak egyikének (knifed ghoul) (600+5000 XP).

Pharod

Sokat vártál, hogy végre találkozhass Pharoddal, ki talán tisztában lehet származásoddal, de ne számíts rá, hogy azonnal keblére ölel, s mindent rendbe hoz. Igazából, mint legtöbben, õ is megpróbál hasznot húzni belõled: addig nem mond semmi használhatót, míg meg nem szerzed neki a különleges gömböt a Drowned Nations labirintusaiból (15000 XP). Ha ezt megteszed, elárulja, hol találtak rá legutóbb a testedre, s vezetõül melléd adja fogadott lányát, Annah-t, ki nagyszerû harcos-tolvaj képességekkel rendelkezik, s mellesleg képes ezek fortélyait neked is megtanítani, így bármikor váltogathatsz a két kaszt között.

Érdemes kissé megszorongatni a fickót, hogy visszaszerezd ellopott holmijaidat (1000 XP).

Ah, még egy apróság: mikor a késõbbiekben az árnyak megölik Pharodot, visszatérhetsz hozzá a gömbért, melyre késõbb szükséged lehet, illetve a botjáért, mely kulcs a kincses kamrához.

Weeping Stone Crypt

Ide azután juthatsz be, ha beszéltél Pharoddal, Barr, a kapuõr csak ekkor enged át. Ám visszatérni három módon tudsz: vagy a keresett gömbbel a kezedben, vagy némi csúszópénzért cserébe, illetve, ahogy én is tettem, egyszerûen meg kell rugdalni kissé a korrupt õröket. Ennek hátulütõje, hogy folytonos zaklatásuk hamar unalmassá válik.

Egyébként légy óvatos, akad itt pár lény, melyek kizárólag mágikus fegyverrel sebezhetõk.

Kripták

Négy kriptába juthatsz el, s természetesen mindegyikben veszélybe kerülsz, ám a kockázat megéri, mert hasznos tárgyakhoz juthatsz. Itt találhatod meg a levágott kezet, melyrõl kiderül, hogy valaha hozzád tartozott, ezért mágikus fegyverként használhatod, illetve miután a délkeleti városrészben megmutatod Fellnek, új, különleges tetoválásokat vásárolhatsz tõle.

Glyve

Valamely járatban a falba faragott fejek egyike hirtelen megszólít téged. Történetébõl kiderül, hogy társaival együtt szörnyû átok sújtja õket, s menekvést csakis az jelenthet számára, ha friss víz érinti kõajkát. Drowned Nations legmélyén találhatod meg a kulacsot, mely alkalmas az átok megtörésére (5000 XP), mi több, hálából a fej varázserejûvé változtatja: ha Lower Wardsban megszerzed hozzá az aktiváló szót, végtelen mennyiségû víz nyerhetõ ki belõle.

Chad

Az élõholtak birodalmába vezetõ kapu elõtt fekszik Chad, ki halálos sebet kapott, de lelke erõsen kapaszkodik a testéhez. Ha Mary megtanított beszélni a holtakkal, megtudhatod tõle, hogy a közelben portyázó, vérszívó lények sebezték meg, s ha nem pusztítod el õket, õ is hozzájuk hasonlóvá válik. Tégy neki szívességet, s szabadítsd meg a szörnyû sorstól, cserébe elárulja a fent említett kulacs pontos helyét (3750 XP).

Dead Nations

Ez a hely a holtak uralma alatt áll, kik beléptedkor rögtön felszólítanak, add meg magad, vagy harcolj halálodig, s aztán állj be soraikba. Érdemes az elõbbi lehetõséget választani, mert a túlerõvel szemben esélyed sincs a gyõzelemre, s így is szabadon sétálgathatsz köztük, mindössze nem hagyhatod el a helyet.

Kijutás

Hargrimmhez lépve kérj meghallgatást a Csendes Királytól, mert õ az egyetlen, ki kiereszthet börtönödbõl. Eleinte hallani sem akar róla, de késõbb megemlíti, pár baráti szívességért talán össze tudná hozni a találkozót.

Keresd meg a kétségekkel küszködõ csontvázat, ki véget akar vetni értelmetlen életének. Ennek Soego, a halál papok helyi misszionáriusa rendkívül megörül, s azonnal felkeresi, hogy a végsõ elmúlás elõnyeirõl trécseljen vele. Használd ki az alkalmat, s feszítsd fel a szobában álló koporsó fedelét, melyben a naplóját tartja (2000 XP). Ebbõl kiderül, hogy a ghoulok ellenségei megfertõzték, s vérpatkánnyá változtatták. Jelentsd Hargrimmnek a kém jelenlétét (3750 XP), vagy te magad vedd kezedbe az ügyet.

Következõ feladatodul el kell pusztítanod a beomlott járatban tanyázó ellenséges hordát. Öld meg a patkányokat, majd térj vissza megbízódhoz (3750 XP), aki végre hajlandó beszélni a királlyal (7500 XP). Szabad az út az elsüllyedt nemzetek felé.

Mary

Az egyik lakót Marynek hívják, õ az egyetlen a lélektelen holtak közül, kivel szót válthatsz. Persze nem igazi szavak ezek, csupán nyögések, s jelek, de segítségükkel elsajátíthatod a frissen elhunyt lényekkel történõ kommunikáció módját (3750 XP). Elõfordulhat, hogy ehhez Hargrimm segítségét kell kérned, de megéri a fáradságot.

Zavarodott csontváz

Valamelyik csontváz nagy gonddal küzd: olyan titok megfejtését bízták rá, amivel nem képes megbirkózni. Segíts neki, rendkívül hálás lesz (6250 XP).

Tenement of Thugs

Miután elvitted a gömböt Pharodnak, a lánya megmutatja a helyet, ahol a testedre lelt. Ám ehhez elõbb át kell kelned a Hive délkeleti részén lévõ banditák rejtekhelyén, mely eddig megközelíthetetlen volt számodra, ám most Annah segítségével rábukkansz a bejáratra.

Odabent találkozol Sybillel, aki elárulja, hogy három módja van a kijutásnak: vagy megölsz mindenkit, ám ekkor kemény csatákra kell számítanod, vagy megszerzed a felsõbb szintekrõl a hátsó ajtó kulcsát, s arra surransz ki, illetve a tolvajoddal megpróbálhatsz keresztüllopakodni az ellenség között, s így elérni az ajtót. Bármelyiket válaszd is, odakint 1000 XP-vel leszel tapasztaltabb.

Alley of Lingering Sighs

Mikor végül megtalálod a helyet, ahol legutóbb elpusztultál, a falból elõbújik a városrész feje. Bármily különös, a házak valamiféle kollektív öntudattal rendelkeznek, s nagy bosszúságukra szolgál, hogy az Úrnõ szolgái megakadályozzák õket a békés éldegélésben. Ugyan sikerült elpusztítaniuk az egyik dabust, de a másik még mindig sok kellemetlenséget okoz. Te fogsz segíteni, méghozzá úgy, hogy becsalod õt is a házikóba, ahonnét aztán nem lesz képes kitörni. Nem kell mást tenned, csak felvenned a halott mellõl a kalapácsot (1000 XP), majd megkeresni a barátját, és figyelmeztetni rá, hogy odabent fekszik a társa. Az ajtó bezárul, a házak fellélegezhetnek (11500 XP).

Vagyis majdnem, mert elõbb még a kalapács és feszítõvas segítségével (ugye megtartottad az eszközt?) meg kell szüntetned az átépítések okozta gondokat. Ha mindent visszaépítesz eredeti formájára, semmi sem akadályozza többé a városrészt, megnyitja az utat következõ célod, az alsóváros felé (16250 XP).

Lower Ward

Morte elrablása

Mikor belépsz ebbe a városrészbe, pár rosszarcú vérpatkány elrabolja Morte-ot. Igazán nem lenne szép magára hagyni nagyszájú barátodat; keresd meg Lothart, a fejgyûjtõt a délkeleti romos házban, hátha hajlandó szépszerével szabadon engedni. Természetesen hajlik az okos szóra, de kér valamit cserébe: a föld alatti labirintusból nyíló kriptában õrzött koponyát.

Megteheted, hogy rögtön átsétálsz a Drowned Nationsbõl nyíló kapun (egyedül kell menned), vagy megszerezheted elõbb Harmytól, a koporsókészítõtõl a tervrajzát - pontosabban õ küld el érte a raktárba, ahol tárolja (2000 XP).

A sírban a közlekedés nagyon egyszerû. Elõször sétálj bele a padlón látható jel kellõs közepébe, ahol villám csap beléd, s a holttested átkerül a fõ terembe. Innét kell a folyosóra lépve a sírokhoz teleportálni, melyekbõl kulcsokat emelhetsz ki, majd a jelre lépve újra meg kell halnod. Ha mind a négy kulcs megvan, eljuthatsz a legbelsõ kamrába, ahol valaha a te sírod volt, legalábbis a falon olvasható feliratok errõl tanúskodnak. Olvasd el, majd nyomd be a falba mindet, hogy kinyithasd az üres koporsót. Ettõl Lothar biztos nem lesz sokkal boldogabb (30000 XP), de ha nálad van valamelyik különleges karakter koponyája (például a vérpatkány Soegoé), azért cserébe szabadon ereszti a barátodat (15000 XP), aki amúgy is kezdett az idegeire menni. :)

Xanthia

A fõkapu környékén Xanthia, az unatkozó nemes asszony ácsorog. Elõzõ este rávett három részeg melákot, hogy küzdjenek meg valamelyik abissaijal, ami nem is lenne túl komoly feladat a megtermett harcosoknak, mindössze egyetlen apróság hibázik: nem tudják, hogy ezek a lények kizárólag varázsfegyverrel sebezhetõk. Figyelmeztesd vezérüket, Thorpot a bajra, aki rendkívül hálás lesz, s 600 rezes adományával ki is mutatja ezt (6000 XP). Ha gondolod, visszatérhetsz Xanthiához is, hogy közöld vele, nem jött be kegyetlen terve (2000 XP).

Sebastion

Ez a varázslófajzat bérgyilkosságokra és egyéb kedves munkákra specializálódott, de most nagy bajban van, mert elvállalta Grosuk, a zöld abissai megbízatását, aztán, mikor átgondolta a dolgot, rájött, hogy nem képes megbirkózni a feladattal, így szívesen venné, ha valaki megszabadítaná piócájától. Öld meg helyette Grosukot, s cserébe begyógyítja a testedet behálózó sebek egy részét (karizma +2, 4000 XP).

Dimtree

A koporsókészítõ segédje, Dimtree kellemetlen átok hatása alatt áll: Sebastion, a mágus zombivá változtatta. Kérd meg, hogy oldja fel az átkot, de õ persze nem tehet ilyet, hisz akkor megszegné a megbízóval kötött szerzõdését, ám ha te konyítasz valamit a varázstudományhoz, elvégezheted helyette a rituálét, melyet, míg „véletlenül” félrenéz, megtanulhatsz a könyvébõl (2x4000 XP).

Trist

A rabszolgapiacon Trist, az ártatlanul meghurcolt kereskedõfeleség álldogál. Elmondja, hogy Byron Pikit, az uzsorás próbálja bûnözõnek nyilváníttatni, de ha megtalálnád a dokumentumot, mely bizonyítja ártatlanságát, nagy szolgálatot tennél neki. A feladat egyszerû, a piac nyugati oldalán találhatod meg Pikitet, aki rövid eszmecsere után tovább irányít Lennyhez (2000 XP) - õ lopta el az asszonyság papírjait. Ha okosan fenyegeted (1000 XP), elõbb-utóbb kiböki, hogy a raktárban tartja a kölcsönszerzõdést (2000 XP). (Ha már ott vagy, elkérheted a régebben betett pénzedet is, egészen pontosan 1123 rezet.) Add a dokumentumokat Derannak, a rabszolga-kereskedõnek (4000 XP), majd közöld Tristtel, hogy szabadon távozhat (4000 XP, 1000 arany).

A torony

Ha a piacon beszélsz Lazlóval, megtudhatod tõle, hogy lehet bejutni a keleti toronyba. Itt „él” Coaxmetal, az õsi fegyverek kovácsa, ki több téren is segítségedre lehet. Egyrészt jó tanácsokkal láthat el, másrészt képes olyan fegyver készítésére, mely még téged is elpusztíthat (10000 XP).

Karina

A hely piacot járva találkozhatsz a kissé bõbeszédû, de rendkívül attraktív leányzóval, Karinával, ki komoly személyiségi gondokkal küzd. Nyugtasd meg, hogy te jó embernek tartod (2000 XP), majd lépj a közelben ácsorgó õrhöz, Corvushoz, aki titkon egész idõ alatt a lányt bámulta. A bolond eddig a napig félénkségbõl a plátói szerelem oltárán áldozott, ám segítségeddel a két magányos szív végre egymásra találhat (2000 XP). Szép dolog a boldogság, különösen, ha olyan hasznos szövetségesre teszel szert vele, mint Corvus, ki az alvilág ügyeit illetõen jó megfigyelõképességrõl tesz tanúbizonyságot.

Giltspur

Ez a mindenes a piactól délre próbál megszabadulni kacatjaitól: Nagy segítségére lenne, ha elszaladnál a nyomdába, hogy száz másolatot készíts szórólapjáról, mellyel magához csalogatja a vevõket (6000 XP). S ha már így belelendültél a futkározásba, elviheted az üzenetét Keldornak az istenemberek székhelyére (6000 XP), majd Barkisnak a Smouldering Corpse bárba (8000 XP).

Eli Havelock

A mutatványosok között ácsorog Eli, a tolvajmester, ki ötszáz rézpénzért cserébe hajlandó megtanítani neked titkos fogásait (12000 XP), amennyiben felkeresed Civic Festhall termeiben.

Pestle Kilnn

A gyógyszerész készítményeinek kellemetlen mellékhatásában szenved, a rengeteg elfogyasztott lötty hatására személyisége két részre vált, s most az újabbik megpróbálja átvenni teste fölött a hatalmat. Segíthetsz rajta, ha elhozod a különlegességek boltjából az Elixir of Horrific Separationt (6000 XP). Az ital csak kétszáz rézbe kerül, s cserébe pár gyógyhatású eszközt kapsz.

Undersigil

Itt semmi különösebb feladatod sincs, ám erõs ellenségekkel találkozhatsz, kiktõl rengeteg tapasztalati pontot szerezhetsz.

Foundry

Keldor

Ha be kívánsz lépni az istenemberek társaságába, beszélned kell Keldorral, a vezetõjükkel, ki pár feladatot bíz rád. Elsõként készítened kel valamiféle fegyvert: Nadilintõl megvásárolhatod a szerszámokat, vasércet pedig Thildontól szerezhetsz, majd az egyik szabad kohóhoz lépve hozzáfoghatsz a kovácsoláshoz (8000 XP).

Ha készen vagy, titokzatos gyilkosság körülményeinek kiderítésével bíz meg. Alissa Tieldtõl megtudhatod, hogy három gyanúsítottat kell kihallgatnod: Bedai-Lihnt, Thirdont, illetve Sarost. A lehetséges elkövetõk listájáról hamar kihúzhatod Bedai-Lihnt, ám a másik két személy közt jó sok rohangálásra lesz szükséged, míg fényt derítesz a történtekre. Kiderül, hogy mindketten sárosak, így rajtad áll, melyiküket vonod felelõsségre (10000 XP).

Harmadjára az élet bajaitól megcsömörlött Sandozt kell lebeszélned öngyilkos szándékáról, talán ez lesz a legegyszerûbb feladatod (12000 XP). Amennyiben sikerrel jársz, bármikor beléphetsz a társaság soraiba, s élvezheted az ezzel járó kiváltságokat (8000 XP).

Sarossa

Ha magadra öltötted az istenemberek jelképes köpönyegét, igénybe veheted Sarossa különleges képességét, mellyel felébreszti elméd szunnyadó területeit (bölcsesség +1). Lehet, hogy kissé szomorú lesz, ha kivégeztetted Sarost, az öccsét, de megérti, hogy nem rosszindulat, hanem a meggyõzõdésed vezetett erre a döntésre.

Az álomgép

Nihl Xander családja négy generáció óta dolgozik különleges gépezetén, az álomgépen, melynek elkészítésével valamely korábbi inkarnációd bízta meg õket. A mester már közel jár a célhoz, ám szüksége van pár apróságra. Az elsõ vér- és szövetminta tõled, melyet a gyógyszertárban készíthetnek el, a második valamiféle madárkalitka Coaxmetaltól, a torony kovácsától, a harmadik pedig Harmys koporsópárnája, melyért a temetkezési vállalkozó a raktárba küld (2000 XP). Mikor mindez megvan, megkapod a szoba kulcsát, hol életszerû, régi emlékekkel találkozhatsz (16000 XP).

Bedai-Lin

Ha kedvet érzel rá, az istenemberekhez való csatlakozás után átállhatsz az anarchisták oldalára, ehhez csak Bedai-Linnel kell beszélned, és végrehajtanod a megbízásait. Én nem teljesítettem õket, mert nem kívántam meggyõzõdés nélkül pusztítással és gyilkolással foglalkozni, ezért nem tudom leírni a megoldásokat.

Clerk’s Ward

Nemelle, és Ignus megmentése

A nyugati bódéknál sétálgat Nemelle, a legcsodálatosabb asszony, ki e város kockaköveit tapossa. Elmondása szerint rég találkozott már kedvenc barátnõjével, s megkér, keresd fel õt, hogy átadhasd üdvözletét. A feladat nem túl nehéz, csak a keleti sátrakhoz kell átsétálnod, ahol megtalálhatod Aelwynt, majd visszatérve boldogan fogadhatod a köszönetnyilvánítást (8000 XP, +3HP).

Egyébként vele aktiváltathatod a Glyve-tól kapott varázsüvegcsét is, így kifogyhatatlan vízkészletre tehetsz szert, mely a kulcs Ignus, a Smoldering Corpse bár szerencsétlenül járt varázslójának megmentéséhez (5000 XP).

Malmaner

Malmaner dühöngve kiabál a szabómûhely elõtt, mert valami aprósággal felmérgesítette a mestert, így az nem hajlandó kiadni az esti bálra készített jelmezét. Segíthetsz neki, csak az a fontos, várj türelmesen, míg rád kerül a sor, akkor ötven rézért megveheted a kosztümöt (8000 XP). Ha megemlíted a hálás vásárlónak, hogy rajta kívül a fél város hasonló ruhában fog pompázni, visszamehetsz kicseréltetni a holmit az istenemberek szertartásos öltözékére (6000 XP).

Jolmi küldönce

Az utcán találkozhatsz azzal a pasassal, aki Jolmi üzenetét hozza Civic Festhallból. Az asszonyság újfajta szórakozási lehetõségeket keres, s mivel tudomására jutott halhatatlanságod, szívesen kipróbálná, milyen lehet kést meríteni valaki szívébe. Rajtad áll, hogy a röpke kellemetlenség megér-e neked ezer rezet.

A múzeum

Különleges, távoli dimenziók mûvei vannak ebben az épületben kiállítva. Egyiküket megvizsgálva visszanyerheted elfeledett emlékeid egy részét, a kõvé vált mágusnak pedig egyéb módokon veheted hasznát. Egyrészt megrepedt testrészét letörve érdekes fegyverhez juthatsz (4000 XP), másrészt a különlegességek boltjából vásárolt Gorgon Salve-vel visszahozhatod az életbe, így halála elõtt félbe szakadt átka teljes erejével terád sújt le. Igaz, ebbe belepusztulsz, de Morte eltátott szájjal próbálja megjegyezni a szavakat, melyek végzeted okozták (4000 XP).

Brothel of Slating Intellectual Lust

Fall-from-Grace

Ez a kitaszított succuba egyike a játék legjobb karaktereinek, lévén õ az egyetlen, aki képes gyógyító varázslatok megtanulására, illetve villámok megidézésére. Újdonságokra nyitott lényként szívesen beáll csapatodba, ha elõzõleg beszélsz mind a tíz tanítványával. Csak körbe kell menned a bordélyban, és pár szót váltanod a kilenc lány mindegyikével, majd visszatérned mesterükhöz, s közölnöd vele, a tizedik te magad voltál (20000 XP).

Juliette

Ennek a lánynak semmi sem elég jó. Boldog szerelemben él kedvesével, mindent megkap tõle, mégis arra panaszkodik, hogy halálra unja magát. Némi változatosságot kíván vinni életébe, ezért megkér, tégy úgy, mintha meg akarnál küzdeni a kegyeiért. Civic Festhallban találhatod meg Montague-t, s erõszakos fellépésed hatására hajlik rá, hogy átengedje neked kedvese kezét (5000 XP), alig tudod megértetni vele, hogy mindez csak játék volt. Gyõzd meg róla, hitesse el Juliette-tel, hogy valaki mást szeret (5000 XP), majd térj vissza a lányhoz, ki a hír hallatán õrjöngeni kezd a féltékenységtõl, s végre boldognak érzi magát (10000 XP).

Vivian, Nenny Nine-Eyes, és Marissa

Valaki ellopta Vivan illatát, s a lány ezzel együtt elveszettnek érzi a személyiségét is. Kérdezd meg Nennyt, mit tud az esetrõl, de szegény olyan egyszerû lélek, hogy nem kívánja beárulni társait. Tanítsd meg a haragudni (5000 XP), így kiszedheted belõle, hogy Marissa mindig rossz szemmel nézte Vivian önimádó viselkedését, ám kiderül, hogy nem õ a hunyó, mivel valaki az õ karmazsin fátylát is ellopta. Ismét Nennyhez kell fordulnod, majd útmutatása alapján Kismaxihoz, akitõl - mily meglepõ - szintén eltûnt pár holmi. (Ha gondolod, összeugraszthatod Morte-tal, így a csípõs vitából új káromkodásokra tehet szert.) Utolsó kör Nennyhez, aki végre kiböki, hogy látott egy férfit belépni Kismaxihoz, de az sosem távozott onnét. Nos, õ Luis, a délnyugati szoba spanyolfala, pontosabban az a mágus, ki ebbe a formába bújva tanulmányozza a bútordarab lelkivilágát. Mérgesítsd fel õt, hogy dühösen csapkodja a fiókjait, majd az alkalmas pillanatban kapd ki belõle a fátylat, mely Vivian illatát is tartalmazza (25000 XP), ezért elõbb neki add oda (25000 XP, karizma+1), csak aztán Marissának (25000 XP).

Ecco

Szegény Eccónak ellopták a szavait, ezért csak jelbeszéddel tud kommunikálni, ám igen, te segíthetsz rajta. Vásárold meg a különlegességek boltjában az ördögnyelvet, mely képessé teszi mocskos káromkodások kimondására. Ez azért nem az igazi, említsd meg neki, hogy az ezer rézért kapható Deva’s Tears kigyógyíthatja ebbõl a bajából is. A tõle kapott elismervénnyel vásárold meg a könnyeket, majd gyönyörködj a halkan csordogáló, csodaszép szavak csermelyében (30000 XP).

Yves the Tale-Chaser

A mesemondók gyöngye, saját magad költötte, vagy társaid által elõadott történetekért cserébe megosztja veled a sajátjait. Rendkívül szórakoztató tud lenni, érdemes beszélgetni vele (500 XP/mese). Egyébként õ Yvana, a múzeum tulajdonosának lánya, s ha elmondod az idõs asszonyságnak Yves történetét, rendbe hozhatod széthullott családi életüket.

Dolora

Õ a stratégiai játékok és viták mestere, megpróbálhatod legyõzni ezek valamelyikében (2x5000 XP), ám igazi feladatod a szíve kulcsának megszerzése lesz Merrimantól, ki Civic Festhall mágusa. Mint kiderül, D

Kapcsolódó cikkek/hírek

Célegyenesben a Planescape Torment honosítása Andy 2005. január 16.

Összesen 0 hozzászólás érkezett

Legyél te az első, aki hozzászól!

Planescape: Torment
Fejlesztő:
Black Isle Studios
Kiadó:
Interplay Entertainment
Megjelenés:
1999. december. 12.
Játékmotor:
Legújabb letöltések
The Lord of the Rings: Return to Moria
A(z) The Lord of the Rings: Return to Moria játék fordítása.
| 1.24 MB | 2023. 12. 05. | Frank Robin, Granheart, NightVison, Ragnar Vapeking
Road 96
A játék teljes magyarításra Steam és GOG kiadásokhoz.Az Epic Store kiadáshoz is el tudjuk készíteni, ha a tesztelésben tudtok segíteni....
| 32.96 MB | 2023. 12. 03. | Vinczei
Kathy Rain: Director's Cut
A Kathy Rain: Director's Cut játék fordítása.
| 7.68 MB | 2023. 12. 03. | hamarfa, Hayako
The Ascent
A(z) The Ascent játék teljes fordítása. Tartalmazza a Cyber Heist DLC fordítást is.Hibajelentés, discord: https://discord.gg/6MWQdKacRF
| 3.05 MB | 2023. 12. 02. | FEARka, Fehérváry Péter, Heliximus, Keeperv85, NightVison, Ragnar Vapeking
Call of the Sea
A(z) Call of the Sea játék fordítása.
| 3.08 MB | 2023. 12. 02. | lostprophet
Technobabylon
A(z) Technobabylon játék fordítása.
| 61.25 MB | 2023. 11. 29. | warg
Death's Door
A Death's Door játék fordítása.
| 387.8 KB | 2023. 11. 29. | The_Reaper_CooL
Dark Fall 2: Lights Out
A Dark Fall 2: Lights Out játék fordítása.
| 167.26 MB | 2023. 11. 28. | hamarfa
Whispers of a Machine
Csak a Steam verzióval volt alkalmunk tesztelni, de elvileg a GOG és Epic verziókkal is működik.
| 4.27 MB | 2023. 11. 28. | warg
Grounded
A(z) Grounded játék fordítása.
| 7.61 MB | 2023. 11. 27. | The_Reaper_CooL
Legfrissebb fórum bejegyzések
Üdv, valaki tervezi fordítani a Symphony of War: The Nephilim Saga-t ?
Szemi92 | 2023.12.04. - 09:00
Szia írtam neked :-)
kitto0827 | 2023.12.04. - 08:07
Szia anonimus19!A 2. act végénél tart most a fordítás. A legújabbat innen töltheted le:Pentiment teszt verzió
Eye | 2023.12.03. - 18:43
Szia kitto0827!Kérlek keress meg az email címemen.Köszönöm.
Eye | 2023.12.03. - 18:39
A rossz hírem az, hogy még egy jó ideig nem érdemes fordítani a játékot - folyamatosan patch-elik... -, én legalábbis nem tenném.
.:i2k:. | 2023.12.03. - 12:10
Üdv újra!Elkészültek a Leány/Fiúk a következő mérföldkővel, mégpedig le lett fordítva a : * Content 15 DLC: 100% * ContentAnniversary3 DLC: 100%Illetve az időközben becsatlakozott Fő fordítási fájlból is elkészült pár száz sort is bele forgattam a Content 0 fájlba, így már az is magyarabb mint eddig valaha :)https://pz.forditas.xyz/letoltesek.html
Sediqwe | 2023.12.02. - 22:08