Thief végigjátszás
Thief végigjátszás
Írta: Panyi | 2003. 01. 25. | 606

FIGYELEM: Ez a bejegyzés, már több, mint 1 éves, az itt leírtak elavult információk lehetnek!

Ha véletlenül elakadnál ebben a nagyszerû játékban, akkor íme ez a végigjátszás hozzá!

Thief: The Dark Project

A küldetések hossza miatt csak a legfontosabb, a végigjutáshoz nélkülözhetetlen tevékenységi formákra szorítkoztam a végigjátszás forgatókönyvében. A különbözõ lényekrõl csak akkor írok, ha egyféle mód kínálkozik kinyiffantásukra, egyébként mindenki saját hatáskörén belül döntse el, mily módon kívánja elhozni ellenfele számára a megváltó halált! Nem ejtettem szót a szerte található kincsekrõl sem, lévén nem elengedhetetlenek a végigjutás szempontjából, általánosságban annyit errõl, hogy érdemes mindenhová bedugni az orrunkat, és kiforgatni elhullott riválisaink zsebeit. Sose feledjük, tolvajok vagyunk, nem harcmûvészek, tessék tehát settenkedve elcsenni mindent, nem rárúgva az ajtót a kószáló õrszemekre. Célszerû a kezünkbõl mindent lerakva ólálkodni, így nem okozhatunk váratlan zajt egy rossz mozdulattal. Ha valamelyik õr óvatlanságunk miatt mégis gyanút fog, lélegzetünket visszafojtva álljunk szobormereven, míg meg nem nyugtatja magát, hogy csak a képzelete játszott vele. Leghatékonyabb fegyverünk a meglepetés ereje, amivel mit sem sejtõ áldozatunkba villámgyorsan belészoríthatjuk a szuszt. Ideális esetben az egyébként elhúzódó tusa elsõ (fejre, vagy nyakra irányzott) csapásunk révén azonnal vendéggyõzelemmel zárul. Élõhalottak ellen szenteltvizes nyíllal, tûz ellen vízzel, a szörnyetegek ellen pedig tûzzel és mérges gázokkal operáljunk. Azt hiszem, ennyi bevezetõ elég, indulj hát utadra, tolvajok fejedelme!

Training Mission
Ideje elsajátítanunk választott mesterségünk legfontosabb fogásait. Elõször az árnyékokban való észrevétlen settenkedés rögzõdése a cél, a szobán átkelve kísérjük figyelemmel a képernyõ alján az észrevehetõségünket jelzõ mûszert. Minél fényesebb, annál könnyebben kiszúrnának az õrök, ha élesben menne a bevetés.

Ezután következik a halk settenkedés elsajátítása. A szõnyeggel borított padló a leghalkabb, míg a fémlemez a leghangosabb járóka, próbáljuk ki bátran, milyen éktelen zajt csaphatunk!

A fegyverek kezelése a tárgya a következõ leckének. Vegyük fel az íjat, a nyilakat és a kardot, majd helyezzünk egy vesszõt a húrra, és induljunk el a balra található lõtérre. Kicsit felfelé célozva kell elengedni a nyilakat, gyakoroljuk be néhány lövéssel ennek helyes mértékét. Ragadjunk kardot ezután, és adjunk a bábunak jobbról-balról, majd felülrõl egy nagyot, erre össze is esik, mehetünk tovább bunyózni.

Itt néhány ütésváltás után abbahagyhatjuk a küzdelmet, és mindent összeszedve az asztalról mehetünk tovább a talált kulccsal kinyitott ajtón át.

Atlétikus képességeink leporolása következik, kötélmászás, távolugrás és felkapaszkodás szakon kell végeznünk sikerrel. Érdemes eltölteni egy kis idõt a gyakorlással, mert legközelebb csak éles helyzetben lesz alkalmunk gyakorolni, amikor egy rossz lépés is a vesztünket okozhatja! A vörös ajtón átkelve a küldetés hamarosan véget ér, de ha elég gyorsan leszáguldunk a hallba, az asztal jobb oldaláról felkapott tárgy jóvoltából 50 aranyat zsákmányolhatunk, ami jól jön a bevásárláskor! Ja, mindig költsük el minden pénzünket, ha mást nem néhány nyílvesszõt raktározzunk el, mert nem vihetõ át a zseton a következõ küldetésekre!

LORD BAFFORD'S MANOR
Haladjunk el óvatosan a fõbejárat elõtt, majd tovább haladva vegyük szemügyre az épületet, ahova a csatornarendszeren át kell bejutnunk. Jobbról megkerülve a házat el sem téveszthetjük az elsõ csatorna bejáratát (lyuk a földön). Menjünk el mellette, az elõttünk levõ második se csábítson alászállásra minket, keressük meg a bal kéz felõl esõ harmadik lefelé vezetõ létrát, ez az igazi! Lent forduljunk jobbra, majd irány a jobb oldali folyosón található ajtó. A kis szobában a kapcsolóval nyissuk ki a közelben található kijárat rácsát. A szobából kilépve jobbra, majd újból jobbra vezet az utunk, majd másszunk fel újra az utcára. Szerezzük meg valahogy az õr kulcsát, és az ajtó kinyitása után ugorjunk a kútba. Ússzunk végig a csatornán, míg a nagyteremhez érünk, ahol víz csepeg a mennyezetrõl. Másszunk ki jobbra a szárazföldre, majd menjünk be Lord Bafford házának alagsorába. Küzdjük át magunkat a raktáron, majd az õr leütése után menjünk az alsó szintre. Itt egy nagyobb terembe jutunk, ahonnan két lépcsõ vezet felfelé. Menjünk el az elsõ mellett, majd a távolabbit hasznosítva feljutunk a toronyszobába. Másszunk le a másik lépcsõn a második szintre, majd forduljunk el jobbra egy hirtelen ötlettõl vezérelve, és nyissunk be a könyvtárszobába. Ezen keresztül bejutunk az uraság legbelsõ lakrészébe. Itt két õr járkál unottan, a másodiktól kell megszereznünk az övén lógó kulcsot. Öljük meg, vagy csak emeljük el a kulcsot óvatosan, vérmérsékletünkre van bízva, lényeg, hogy meglegyen. Nyissuk ki a fürdõvel szemben lévõ trónterem ajtaját. Itt intézzük el az õrt egy pontos lövéssel, majd vegyük fel a jogart a kincstárból. Siessünk vissza az elsõ szintre, majd bal felé szétnézve keressük meg a kapcsolót, mely megnyitja az utat ki a házból.

BREAK FROM CRAGSCLEFT PRISON
Ússzunk keresztül a csatornán, addig meg se álljunk, amíg a bánya legalsó szintjére nem érünk. Keressük meg a liftet, menjünk fel a legfelsõ szintre. Igyekezzünk nem tengelyt akasztani a zombikkal, ameddig csak lehet, inkább keressük meg a lépcsõt, melyen feljutunk a gyár kapujáig. Két "Hammerite" õrszem vigyázza a bejáratot, lesbõl nyilazzuk le õket. Továbbhaladva cselezzük ki a mászkáló õrt, majd a következõ lifttel jussunk fel az öntödéig. Itt osonjunk körbe a rámpán (vigyázzunk, meg ne halljanak a munkások, lassan haladjunk, és csak akkor, amikor õk is a vasrácson lépkednek). Lopakodjunk el a fegyvert ácsoló szaki háta mögött, hogy bejussunk a börtönblokkba. Az itt lévõ õrök közül öljünk meg egyet, hogy hozzájussunk a kulcsához. Vigyázzunk, hogy a riasztó meg ne szólaljon, és hogy soha ne lépjünk be a forgó lámpák hatósugarába! Menjünk a 4. cellablokkba, ahonnan osonjunk fel az elsõ szintre, majd ott is kússzunk el az õr fülkéjének bejáratáig. Figyeljük ki õkelmét, a világos részekre pedig csak akkor menjünk, ha éppen nem figyel. A kulccsal nyissuk ki az ajtót és üssük le az õrt. A cellarácsok nyitógombjai vannak itt, elrendezésük a cellák sorrendjét követi. Nyissuk ki a hatos ajtót (mást ne!) és beszéljünk Cuttyval. Õ kiadja a következõ ukázt, amely szerint meg kell szereznünk a tiszti szálláson õrzött térképet. Menjünk át az egyes cellablokkba, és az alsó szinten menjünk fel a barakkba. Itt a bejárati folyosón balra kanyarodva a kápolnába jutunk, majd az oltár mögött elhaladva egy lépcsõn a tiszti szállásra. Szerezzük meg az õr kulcsát, majd nyissuk ki elõször a jobb oldali, majd a bal oldali szobában lévõ trezort. Sok kincs mellett itt megtaláljuk a térképet is.

DOWN IN THE BONEHOARD
Amint a kötélen keresztül bejutottunk az elsõ sírkamrába, menjünk elõre. Ne essünk el, hanem térjünk vissza a deszkához, amelyrõl egy kötél lóg le. Bárjuk meg, míg elmegy alólunk a zombi, és fussunk el jobbra. Itt egy lépcsõn keresztül fel tudunk jutni egy kis folyosóra, amely körbevisz minket néhány termen. Válasszuk a jobb oldalit, ahol egy kis rámpán le tudunk csúszni az alsóbb szintre. Menjünk be a nagy terembe, és ott forduljunk jobbra, majd ismét jobbra. Itt egy félkör alakú folyosón menjünk egy kis szobába, ahol egy újabb kötélen még lejjebb tudunk ereszkedni. Menjünk balra, és ugorjunk be a vízbe, ahol ússzunk egyenesen elõre. egy csapdákkal teli szobába érünk, ahol nyissuk ki a ládákat, de úgy, hogy nem állunk eléjük. A Fire Arrow-kra késõbb még szükségünk lesz! Ezután ereszkedjünk le a létrán, vigyázva, hogy a kapcsolót ne nyomjuk meg a kürtõ alján. Eljutottunk a fénykibocsátó gombákkal megvilágított barlangrendszerbe, amelyet gázköpõ õshüllõk laknak. Menjünk el az elsõ T-elágazásig, majd a szörnyet kicselezve ugorjunk le a cseppkõbarlangba. Itt óvatosan, hogy a hüllõk észre ne vegyenek, kerüljük meg a nagy cseppkövet, és másszunk fel a kötélen. Ne törõdjünk az elágazásokkal, mindig csak egyenesen haladjunk, amíg újra ki nem érünk egy nagy terembe. Itt osonjunk el balra, majd a nyíláson keresztül másszunk fel a Legõsibb Sírkamrákba. Kicselezve a zombikat, csak haladjunk nyugodtan elõre, ha elágazáshoz érünk, válasszuk mindig a jobb oldalit. Ha egy nagy terembe érünk, amelyen rámpa vezet fölfelé, fussunk fel rajta. Cselezzük ki a tûzköpõket, majd válasszuk megint a "mindig jobbra fordulok"- módszert. A kör alakú teremben másszunk fel a létrán, majd haladjunk fölfelé a nagy rámpán. Haladjunk mindig csak elõre, kicselezve a csapdákat. Megint egy barlangba érünk, ahol válasszuk a jobb oldali hasadékot, majd menjünk balra. A létrákat használva másszunk fel a harmadik páholyba, ahol megtaláljuk a Quintus család kürtjét.

ASSASSINS
Sima rablásnak indul a dolog, de vásárlás közben megpróbálnak meggyilkolni. Amint meghal a boltos, szedjünk össze mindent, amit lehet, de ha meghalljuk, hogy ellenfeleink távozni készülnek, kövessük õket. Lehetõleg maradjunk közepes távolságban tõlük, és vigyázzunk a zajosabb utcarészeknél (egy vasrácsból készült híd és egy fa feljáró a legveszélyesebb). Ez utóbbi után forduljunk jobbra, és lassan meg is érkezünk Ramirez, a rablóvezér házához. Itt megint változik a feladat, be kell törnünk az épületbe. Ha elmentek az õrök, fussunk el a sötét beugróig, majd várjuk meg, amíg elhaladnak elõttünk, utána folytassuk utunkat jobbra. Itt egy íjas õr várakozik. Ha meghall minket, elfut értesíteni a társait, mi eddig el tudunk futni jobbra. Ezután menjünk a kerengõ sarkába. Miután megnyugodtak az õrök, menjünk be az ajtón és fel a lépcsõn. Menjünk be a lépcsõházba, majd válassuk ki a bal oldali ajtót. Ugorjunk ki a tetõre, majd másszunk be az erkélyen. A felsõ szinten vagyunk, ahol az ajtón keresztül a könyvtárba juthatunk. A tûztõl jobbra keressük meg a hiányzó könyvet, és nyissuk ki a rejtekajtót. A következõ szobában rögtön jobbra, majd ki a folyosóra, és ott megint jobbra. A második kanyar után jobbra, a következõ folyosó végén van Ramirez szobája. Vegyük ki a ládából a kulcsot! A kandallóban lobogó tüzet oltsuk el, és nyissuk ki a következõ rejtekajtót. Menjünk vissza a folyosóra, majd a végén kanyarodjunk jobbra. Egy szentélyre emlékeztetõ helyre jutunk. Menjünk keresztül rajta, majd le a lépcsõn az elsõ szintre. Menjünk az aulába (vigyázva az õrökre, használjuk ki a közbeesõ szobákat rejtõzködésre), majd ha keresztüljutottunk rajta, a lépcsõkön le a raktárba. Itt menjünk az elsõ T-elágazásig, ahol kanyarodjunk jobbra, majd át az ajtón és balra. Az elsõ szobában lesz Ramirez. Lõjük le, és szedjünk össze minden tárgyat, amit csak lehet!

THE SWORD
Lõjünk egy Rope Arrow-t a tetõbe, és másszunk be az erkélyen. Menjünk jobbra, majd le a létrán. Az õrök között menjünk át a termen, majd keresztül a folyosón, és fel a lépcsõn. Ugorjunk a jobb oldali folyosóra, majd ott balra és be az elsõ ajtón balra. Itt nyissuk ki a baloldali ajtót, vigyázva a csapdára. Szedjük össze, amit tudunk, majd menjünk vissza a folyosóra. Itt találunk egy csapdát, amit nekifutásból át tudunk ugrani. Be az ajtón, majd tovább egyenesen, és az elsõ jobb oldali dupla ajtón be! Oltsuk el a jobb oldali fáklyát, majd le, és ott mindkét fáklyát. Ekkor az õr hozza a kulcsot, amit meg kell szereznünk tõle. Menjünk vissza a második emeletre a terembe, és nyissuk ki a jobb oldali ajtót. Irány a felsõ szint! Kanyarodjunk balra és be a sarkon. Menjünk át a szemközti alagúton, és kiérünk egy folyosóra. Ugorjunk rá a kötélre, és be a szemközti alagúton. Ha átérünk rajta, lõjük le az õröket és haladjunk tovább. Egy nyolcszögletû szobába érünk, ahol a levegõben lebeg az áhított kard. Eresszünk a mennyezetbe egy Rope Arrow-t, nagyjából a kard felett középre. Másszunk fel, és meg is van a keresett tárgy.

THE HAUNTED CATHEDRAL
Menjünk túl a dombon, majd balra. Haladjunk az úton a következõ jobbkanyarig, majd tovább a következõ sarokig, ahol egy rámpát találunk. Menjünk elõre a falig, majd tovább, keresztül az átjárón. Egyenesen, amíg el nem jutunk a De Perrin utcába. Most forduljunk balra, majd fussunk el a hüllõ mellett és ugorjunk be a vízbe. Ha a víz alatt jobbra lefelé úszunk, találunk egy kis beugrót. A követendõ útvonal: keresztül az alagúton, balra, majd jobbra a másik alagúton, ezután balra, és már ki is érkeztünk a felszínre. Ússzunk a medence közepére, és másszunk ki a vízbõl. Szerezzük meg a kulcsot, és menjünk a szoba kiöblösödõ részébe. Lõjünk felfelé egy Rope Arrow-t, majd másszunk fel rajta. Haladjunk át a romba dõlt házon, és ki innen. A Piac utcán vagyunk. Menjünk rajta végig, egészen a fahídig. Át a hídon, majd jobbra, miközben keresztülgázolunk egy pocsolyán, ahol néhány hüllõt kerülgetünk. Itt balra, amíg meg nem látunk egy ajtót. Menjünk be rajta, és utána megint balra. Fussunk tovább, fel a lépcsõn, és meg is érkeztünk a Kísértetkatedrálishoz. Az épületben forduljunk jobbra, és gyújtsuk meg a fáklyákat a szoborral. Itt nincs is más dolgunk, menjünk ki a fõbejáraton, majd fussunk le a képcsõn, vissza az utcára. Menjünk vissza majdnem a fahídig, de mielõtt odaérnénk, menjünk át a másik hídon. Egy barlangba érünk, lõjünk a gerendába egy Rope Arrow-t és másszunk fel rajta. Menjünk a kulcs alakú részhez, és nézzünk le. Két Fire Arrow-val gyújtsuk meg a fáklyákat, így kinyílik egy rejtekajtó. A következõ ajtónál szedjünk fel némi limlomot a földrõl, és tegyük a jobb oldali nyomó-kapcsolóra. Lépjünk rá a másikra, majd fussunk át az ajtón. Nyomjuk be a gombot, így visszafelé is tudunk erre jönni. Menjünk le a lépcsõn, és sietve nyissuk ki az ajtót. A szobán át menjünk be a bal oldali ajtón, szedjük fel a kõ- és az aranykulcsot. A következõ szobában olvassuk el a könyvet, és már teljesítettük is a küldetést!

THE LOST CITY
Mindenképpen vásároljunk Breath potiont, ugyanis a pályán csak ezzel tudjuk végigvinni! Ha elindultunk, menjünk elõre, a sarkon jobbra, majd ugorjunk bele a vízbe, és ússzunk át a nyiladékon. Vegyünk egy mély levegõt, és tovább! Ússzunk felfelé majd a sarkon jobbra. Tovább lefelé és a nyíláson át balra, majd tovább le és jobbra. Jobb oldalon másszunk ki a vízbõl elõre a hasadékokon, és a párkányon keresztül a T-elágazásig. Menjünk balra, át a csapdán. A tetõn keressük meg a nyílást. Essünk le az épületbe, majd a középsõ ajtón be. Ugorjunk ki az ablakon! Az obeliszknél forduljunk jobbra, cselezzük ki az õslényeket, és ugorjunk a jobb oldali utolsó épület tetejére. Tetõtõl tetõre ugráljunk, amíg csak tudunk, majd essünk le. Menjünk jobbra, majd a boltív után másszunk fel a baloldalon álló elsõ épület tetejére. Menjünk végig a tetõkön, és forduljunk balra. Haladjunk addig, amíg nem találunk egy ereklyét, amelytõl jobbra egy hasadék található. Essünk le az erkélyre. Vessünk egy pillantást a Fõtérre, és az ott kóválygó tûzelementálokat öljük meg Water Arrow-val. Folytassuk utunkat tovább, keresztül a láván, amíg meg nem érkezünk egy nagy épület tetejére. Le a tetõrõl és be a bal oldali bejáraton. Túl a Víz Talizmánján, egy nagy terembe érünk, ahol forduljunk jobbra, majd haladjunk elõre a következõ obeliszkig. Itt forduljunk jobbra, és a kripták tetején ugráljunk el a táborhelyig. Nézzünk be a nagy kriptába, és le a lépcsõn. Egy Rope Arrow segítségével lendüljünk át, majd tovább a lépcsõn. A bal sarkon be a szobába, majd a következõ lépcsõn tovább felfelé. Most menjünk tovább jobbra, és keressük meg azt a termet, ahol a legutóbbi tûzelementálok voltak. Fussunk át a fõbejáraton, és a lávahídon keresztül rövidesen az arénába érkezünk. Itt át a rámpán, és jobbra! Át az ajtókon a terembe, és megint le a lépcsõn. A kriptában zsákmányolt emelõkart rakjuk be a gépezetbe, és eresszük le a hidat. Fel a hídig, majd egy Rope Arrow-val fel a felsõ szintre. Szedjünk össze mindent, amit tudunk, és menjünk át a hídon a láván, és kis ugrálás után le a jobb oldalon elhelyezkedõ lépcsõn. Másszunk ki az ablakon, majd a platón át jobbra. Folytassuk utunkat ismét jobbra, majd az emelkedõn le. Ugorjunk keresztül a kis "pocsolyán", majd be az ablakon. Keressük meg a tornyot, és menjünk be! Irány a harmadik szint, és ott ki az ablakon! Lõjünk egy Rope Arrow-t a gerendába, és másszunk fel rajta. Ugorjunk a leomlott képcsõre, ezen menjünk fel, és megtaláljuk a Tûz Talizmánját, a küldetés célját.

UNDERCOVER
A templom elõtt állunk. Kanyarodjunk a sarkon balra, majd jobbra. Menjünk keresztül a nagy kapun, majd adjuk oda az õrnek a tekercset. Menjünk be a templomba. Kerüljük meg a szobrot, és lépjünk be a bejárattal szemközti ajtón, majd az elsõ ajtón jobbra. A következõ szobában szedjük fel a papiruszt. Át a szobán, majd ki a bal oldali ajtón. Menjünk az Ereklyetartóba, de az asztalon lévõ tárgyakat ne vegyük fel. Menjünk vissza a nagy lépcsõhöz, és irány az alsó szint! Itt kétszer jobbra, majd a folyosón az elsõ ajtón jobbra. Vigyázzunk, hogy a pap ne riassza társait (Gas Arrow)! Szerezzük meg a kulcsot és a kalapácsot, majd menjünk vissza a folyosóra, és ott balra. A lépcsõn fel. Menjünk vissza az Ereklyetartóba, majd ki az ereklyék melletti ajtón. Menjünk egészen addig, amíg egy zárt ajtóhoz nem érkezünk. Vigyázva, nehogy észrevegyenek, menjünk be, majd nyissuk ki a ládát. Most óvakodjunk vissza a fõlépcsõhöz, és megint le az alsó szintre. Keressük meg a pap szobáját, de most haladjunk tovább egyenesen. Az elsõ folyosón lopakodjunk balra, majd le a lépcsõn. Várjuk meg, míg elmegy az õr, majd ki a terembe, ahol ugorjunk be a bal oldali ajtón. Itt nyomjuk meg a gombot, majd irány vissza a terembe. Itt menjünk jobbra, és az Inkvizítor szobájába kerüljünk. Kerüljük meg a kínzóállványt, és nyomjuk meg a második gombot, ezután tovább jobbra. A kriptáknál keressük meg a lépcsõt, majd menjünk ki a kertbe. Itt settenkedjünk vissza a fõlépcsõhöz, majd át a nyílásokon és jobbra. Menjünk a fákhoz, és nyomjuk be a kapcsolót. Menjünk be az épületbe. Itt van a temetõ, ahol a második sírkamrában találunk még egy gombot, amit szintén nyomjunk meg. Menjünk vissza a felsõ szintre, majd az Ereklyetartóba. Itt aktiváljuk az ötödik kapcsolót, és vegyük fel a tárgyakat. Irány a fõlépcsõ, és menjünk le rajta. Tovább, le a raktárba, de ott ne kanyarodjunk semerre, menjünk a fõfolyosón egyenesen. Másszunk át a nyíláson, és a Talizmánok Termébe érkezünk. Át a hídon, majd nyomjuk meg a bal oldalon található kapcsolót. Olvassuk fel a papiruszt, és szedjük össze a Talizmánokat.

RETURN TO THE CATHEDRAL
A Talizmánok használatával menjünk be a templomba, majd forduljunk jobbra, és a keskeny szobában kanyarodjunk be a jobb oldali ajtón. Menjünk vissza a bejárathoz, majd be a dupla ajtón. Haladjunk tovább egyenesen, majd a hosszú szobában válasszuk a bal oldali ajtót. Fussunk fel az oltárhoz (útközben használhatjuk a Flash Bombot), majd menjünk ki a jobb oldali ajtón. A fõoltár mögött nyissuk ki a kaput, és menjünk tovább, majd fel a lépcsõn. Menjünk ki az erkélyre, és vegyük fel a Szemet. Fussunk ki az ajtón, majd balra haladva megérkezünk a kertbe. Beszéljünk Murus szellemével, majd menjünk tovább jobbra, le a lépcsõn. Vegyük fel a szarkofágot, és menjünk ki a nyíláson. Elõre, majd jobbra, és kijutunk a folyosóra. Forduljunk balra, és az elsõ jobb oldali ajtón be, majd vegyük fel a rózsafüzért. Menjünk vissza Murushoz. Menjünk ki a hasadékon a leomlott lépcsõnél. Az elsõ ajtón balra nyissunk be, majd végig a folyosón megint balra. A földön fekvõ kalapácsot tegyük be a gépezetbe, és a karok segítségével készítsük el a szent szimbólumot. Menjünk vissza a kolostor bejáratához, és fel a második emeleti lépcsõn. Menjünk ki a kerengõbe. Másszunk fel a tetõre (Rope Arrow!), és vegyük fel a gyertyát. Menjünk vissza a St. Vale-rész elé, és lõjünk egy Rope Arrow-t az erkélybe. Miután felmásztunk, szerezzük meg az imádságoskönyvet, és beszéljünk újra Murusszal. Térjünk vissza a kolostorhoz a fõkapun át. Menjünk le a raktárrészbe, ahol vegyük fel a kék ládából a temetõ kulcsát, utána vissza a lifthez, és irány az alsó szint! Itt haladjunk balra, majd fel a lépcsõn a csillagvizsgáló tetejére. Dobjuk bele a kis szenteltvíztartóba a szent szimbólumot, majd vegyük ki belõle. Menjünk ki a St. Jenel - részbõl, és fussunk jobbra a kapuig. Menjünk be a temetõbe, és keressük meg Murus sírját, aki közli velünk, hogy már békében nyugodhat, ezzel vége a küldetésnek.


ESCAPE!
Szedjünk össze mindent az oltárról és környékérõl, majd menjünk ki az ajtón. Le a lépcsõn, és válasszuk valamelyik folyosót. Guggoljunk le, nehogy a szörnyek észrevegyenek! Lõjünk egy Rope Arrow-t a mennyezetbe, amelyen másszunk ki az erkélyre, majd fel a hálófülkébe - innen kényelmesen kiirthatjuk a lenti faunát… Ha ezzel végeztünk, másszunk le. Menjünk balra, ahol a folyosó zsákutcából torkollik. Szedjük össze a medencébõl a tárgyakat, és térjünk vissza a lépcsõkhöz. Itt haladjunk jobbra, majd a következõ szobába balra, az alagúton keresztül. A T-elágazásnál megint jobbra. Lõjünk egy Rope Arrow-t a mennyezetbe, és másszunk fel. Ugorjunk fel a kis platóra, majd be az alagútba. Szedjük össze a tárgyakat (késõbb kelleni fognak), majd menjünk vissza a T-elágazásig. Menjünk be a szobába, majd jobbra, végig az alagúton. Fussunk tovább elõre a nagy nyílt térségig, majd balra, egészen addig a szobáig, amelynek egy fa van a közepén. Egy Rope Arrow-val másszunk fel a fenti platformra, majd be a fába. Olvassuk el a könyvet, menjünk vissza a szoba padlójára, majd fel a rámpán. A T-elágazásnál menjünk balra, majd át a szobán, és keresztül a folyosón. Tovább a terembe (a fáklyákat oltsuk el, nehogy a patkányemberek észrevegyenek) egészen a falig, majd jobbra, és egybõl balra és fel a rámpán. A szõnyegnél fussunk jobbra, majd megint balra. Menjünk keresztül a termen (megint oltsuk el a fáklyákat), majd kússzunk be a hálófülkébe. Innen szedjük le a szörnyeket, majd másszunk ki, és a terem bal oldalán távozzunk. Itt haladjunk balra, majd kétszer jobbra, és a pálya végén fel a lépcsõn Constantine házába…

STRANGE BEDFELLOWS
Menjünk be a templomba, és szedjünk össze mindent, amit csak tudunk. Innen menjünk ki jobbra, és a folyosó végi ajtón ugorjunk be. Óvakodjunk át az ereklyetartón, és egy ajtón keresztül a kápolnába érkezünk. Le a létrán az alsóbb szintre! Itt egy kisebb labirintust találunk, elérünk egy olyan hulláig, amit bogarak donganak körül. Itt menjünk jobbra, amíg el nem érkezünk a lefelé vezetõ lépcsõkig. Egy három szintre tagolt, kör alakú terembe érünk. Irány a középsõ emelet! Menjünk át a túloldalra, majd elõre, amíg a csigalépcsõig nem érünk. A lépcsõ alján egy õrtõl megkapjuk a továbbjutáshoz szükséges tárgyakat. Menjünk vissza a kör alakú terem felsõ szintjére, és nyissuk ki az ajtót. Szaladjunk át a következõ ajtón és a nyiladékon, majd balra, ki a folyosóra. Itt osonjunk tovább, kioltva a fáklyákat, majd le a rámpán. A bal oldali kijáraton menjünk ki, és kússzunk el a patkányemberek mellett. A következõ szobában fussunk egybõl jobbra, majd tovább: a következõ ajtón balra, majd jobbra, mindvégig vigyázva a patkányemberekre. Elérkeztünk a fõpap szobájába. Az egyik õrt intézzük el Gas Arrow-val, majd ha közel kerülnek egymáshoz, a másik kettõt is. Szedjük fel a papot, majd menjünk ki a szemközti kijáraton. Menjünk el a dokkig! Dobjuk ki a tisztelendõt a tutajra, majd húzzuk meg az emeltyût. Szedjük fel megint a testet, és várjunk. Ha közeleg a vízesés, mindketten ugorjunk ki a csónakból, és teljesítettük is a küldetést!


INTO THE MAW OF CHAOS
Fussunk le a lépcsõn, majd balra, és át a bal oldali ajtón. Fussunk el balra, és essünk le az alsó peremre. Menjünk el a nyiladékig, és kússzunk át rajta. Vigyázva, nehogy beleessünk a lávába, menjünk el a kék kristályig. Szedjük össze a Water Arrow-kat, de vigyázzunk, nehogy megérintsük a kristályt. Haladjunk tovább, túl a jeges részen. A következõ jeges résznél éppen hogy csak érintsük meg a talajt, majd lépjünk hátra. A kristályok lezuhantak, mehetünk tovább jobbra. Öljük meg a tûzelementált, majd menjünk át a hídon. Itt másszunk jobbra be a barlangba, majd balra le a rámpán. A vidám szánkójelenet után forduljunk jobbra. Menjünk a vízesésig, és ugorjunk bele. Ússzunk elõre, amíg tudunk, és minden lehetséges helyen vegyünk levegõt. Haladjunk jobbra, de vigyázzunk, nehogy elsodorjon az ár. A következõ kanyarulatnál balra, majd hagyjuk, hogy arra vigyen az áramlat, amerre akar. Igyekezzünk úgy leesni a vízesésnél, hogy a platformra érkezzünk. Másszunk ki a partra, kerüljük meg a fát, és keressük meg a bejáratot a törzsébe. Menjünk fel a belsõ kis kiszögelléseken, ha valahol nem jutnánk tovább, használjuk a Rope Arrow-t. a fa tetején másszunk be a nyiladékon. Fussunk át a következõ szobán és a barlangokon, vigyázva, nehogy beleessünk a lávába. Rohanjunk tovább, majd másszunk fel az indákon, és ugorjunk át a falon. Megérkeztünk Constantine-hoz. Éppen átokféléket mormol a csillag csúcsain álló pedesztálokra, ha a következõhöz indultában éppen hátat fordít nekünk, cseréljük ki a hétszögû csillag közepén álló Szemet a zsebünkben hurcolt hamis gyémánttal. Óvatosan kússzunk vissza, és várjuk meg, amíg az általunk hamis alapokra helyezett varázslat végén a gyémánt véget vet a botcsinálta varázsló evilági pályafutásának.

THE END
Ata

Kapcsolódó cikkek/hírek

Playstation 4 fordítások Evin 2019. június 10.
Thief Panyi 2014. december 4.
Thief Evin 2014. március 7.
Thief sorozat Panyi 2007. április 14.
KGy magyarításai Panyi 2004. augusztus 20.

Összesen 4 hozzászólás érkezett

newhewkas
2009. 04. 06. - 08:49

Mért nincs képSmiley

Smiley

billchr
2008. 07. 12. - 21:36
Ohh.. A kezdetekkor még ilyenek voltak itt? Smiley
Gimli
2007. 04. 02. - 19:06
Ja nagyon király!
hallgato
2007. 03. 10. - 12:16
Király
Thief
Fejlesztő:
Eidos Montréal
Kiadó:
Square Enix
Megjelenés:
2014. február. 25.
Játékmotor:
hirdetés
Legújabb letöltések
Resident Evil 7: Biohazard
A Resident Evil 7: Biohazard teljes fordítása (alapjáték + összes DLC).A 2022.06.14.-én megjelenő Ray Tracinges verzióra, és a játék tulajdonságainál...
| 20.7 MB | 2024. 02. 20. | GothMan, Patyek
Tomb Raider I•II•III Remastered
A Tomb Raider II Remastered játék SZINKRONJA, amelyet a TombRaiderS.hu készített.
| 7.19 MB | 2024. 02. 18. | noname06, TombRaiderS.hu
Emerald City Confidential
Az Emerald City Confidential játék fordítása.
| 77.28 MB | 2024. 02. 18. | hamarfa
Star Wars Jedi: Fallen Order
A(z) Star Wars Jedi: Fallen Order játék fordítása.
| 3.86 MB | 2024. 02. 14. | Dusiii, FartingSquirrel, FEARka, Patyek, Ripp667, Kath, Petra
Hidden Deep
Magyar nyelvű szöveg és grafika a játék 0.95.43.2.1 verziójához.Azok a részek lettek lokalizálva, amelyek elérhetővé vannak téve.
| 4.57 MB | 2024. 02. 14. | Vinczei, Vini
The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
A The Dark Pictures Anthology: House of Ashes című játék teljes, szöveges magyarítása.
| 99.39 MB | 2024. 02. 14. | Keeperv85
Resident Evil 3
Csak a Microsoft Store (Game Pass) verzióval működik!
| 957.23 MB | 2024. 02. 13. | FEARka, GothMan, Konyak78, Patyek
Fran Bow
A Fran Bow című játék teljes fordítása, a korábbi GameMaker (Legacy) verziókhoz. A Steames verzió esetén a játék főkönyvtárát kell...
| 167.42 MB | 2024. 02. 13. | Crass, istvanszabo890629
Fran Bow
A Fran Bow című játék teljes fordítása, a 2023 májusi Unity verzióhoz. A korábbi 2015-ös GameMaker verzió külön letöltésként elérhető...
| 13.31 MB | 2024. 02. 13. | Crass, istvanszabo890629
RAGE 2
A(z) RAGE 2 játék fordítása.
| 4.49 MB | 2024. 02. 12. | zotya0330
Legfrissebb fórum bejegyzések
előre is köszönöm a gyors reagálást és választ a felvetésemre
alex147 | 2024.02.21. - 12:20
Kedves jolvok! Szerinted mégis mikor? Patyek a demót (vagy mi volt az) magyarította, abban pedig csak annyi anyag volt amennyi, nem a teljes játék. Másrészt mielőtt feltennél egy kérdést (a való életben is) gondold végig többször, azután még többször, hogy van-e értelme egyáltalán feltenni azt a kérdést vagy magadtól is...
zakkant88 | 2024.02.21. - 09:52
Azt szeretném megkérdezni ennek a remek játék fordítása csak a megjelenés után fog el kezdődni?
jolvok | 2024.02.21. - 09:00
Ma érkezett egy frissítés az ACMirage játékhoz, ezért a jelenlegi magyarítás használhatatlan, pár nap és frissítve lesz a magyarítás
NightVison | 2024.02.20. - 22:25
Sziasztok!A lego batman 3 és a lego city undercover fordításával mi a helyzet ?
Faptorll | 2024.02.20. - 17:33
assassins creed mirage magyar forditása nem müködik miután a legujabb frissités felkerült.érdeklődőm hogy mit lehet tenni,hogy a magyar forditá ujra müködjönkösszönettel
alex147 | 2024.02.20. - 15:34