Hivatalosan magyar nyelven megjelentetett játékok
Hivatalosan magyar nyelven megjelentetett játékok
Írta: RaveAir | 2004. 11. 13. | 1313

FIGYELEM: Ez a bejegyzés, már több, mint 1 éves, az itt leírtak elavult információk lehetnek!

Nemhivatalos játékfordítások vezetõi lévén, igen kíváncsian nyúltunk a hivatalosan magyarul megjelent játékokhoz. Reménykedtünk benne, hogy valami etalont állítanak fel elõttünk, megmutatják, hogyan kell egy fordítást professzionális módon elkészíteni. Zseniális ötletek tárháza nyílik meg elõttünk, mely a mi munkánkat is jelentõsen megkönnyíti majd. Alaposabb elemzésünk során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy igen sok kívánnivalót hagynak maguk után. Cikkünkben arra világítunk rá, hogy miként lehetne a fordítások minõségén javítani.

Bevezetés:

Nemhivatalosjátékfordítások vezetõi lévén, igen kíváncsian nyúltunk a hivatalosanmagyarul megjelent játékokhoz. Reménykedtünk benne, hogy valami etalontállítanak fel elõttünk, megmutatják, hogyan kell egy fordítást professzionálismódon elkészíteni. Zseniális ötletek tárháza nyílik meg elõttünk, mely a mimunkánkat is jelentõsen megkönnyíti majd. Alaposabb elemzésünk során azonbannyilvánvalóvá vált, hogy igen sok kívánnivalót hagynak maguk után. Cikkünkbenarra világítunk rá, hogy miként lehetne a fordítások minõségén javítani.Szinte a számítógépesjátékok minden típusa terítékre került: akció, kaland, stratégia és mindezekkombinációi az RPG kivételével. RPG-k fordításával nem találkoztunk,valószínûleg jelentõs szövegmennyiségük miatt. A fentebb említett játéktípusokközt sem találtunk százezer karakterszám felettit, a forgalmazók nyilvánvalóannem látnak fantáziát a bonyolultabb játékok magyar nyelven valómegjelentetésében: a fordítás jóval drágább, és a nagyobb karakterszám nincsegyenes arányban az eladott példányszámmal.

Történelmi témájú stratégiaijátékok:

A górcsõ alá vett történelmi témájú stratégiai játék esetében a fordítók számos esetbennincsenek tisztában az adott korszak történelmi hátterével, a történelmi nevekmagyar átírásának szabályaival, és ami a legfontosabb: a szakkifejezésekprecíz ismeretével. Mindezek a hibák oda vezetnek, hogy hiteltelennéteszik a játékot. A magyar kiadóknak ajánlatosabb lenne szakfordítókkalelvégeztetni a munkát, de legalább szaklektorral átnézetni.

Azok a fránya változók!

Astratégiai és RPG játékok fordítását a változók nehezítik meg. Tipikushiba, hogy a dátumozás formáját tekintve angol marad. Ha a játék szerkesztõjemegengedi, természetesen a sorrend megváltoztatása esetén az ilyen jellegûhibák kiküszöbölhetõek.

A menük fordítása

A menürendszerekfordításánál sokkal kisebb hibák fordulnak elõ, azok is csupán stilisztikaiak.Az egyes szám, harmadik személyû igék helyett sokkal jobb megoldás az igenevescímek alkalmazása. A rövidítések szintén rontanak a fõmenü nívóján.

SinglePlayer és Multiplayer eseténmagyarosabb az Egyszemélyes játék és Többszemélyes játék használata, nem pedigEgyjátékos, Egyjátékos mód, Egyjátékos játék, Szóló játék stb.

Szinkronizáció

A hivatalos játékokegy részét szinkronizálták is, például a Soldiers of Anarchyt, Car Tycoont ésa Heroes of Might and Magic 4-et. A játékokon a szinkronhangok minden esetbennagyot dobtak. Színészek alkalmazása nem jelent nagy többletköltséget aforgalmazók számára. A Car Tycoonban Náray Erikaés Rosta Sándor munkája olyan precíz és szabatos, hogy a játék szövegénekhiányossága fel sem tûnik. A Soldiers of Anarchy játékban a szinkronszínészbravúros kötéltáncos mutatványa" pedig számunkra egészen elképesztõ volt: amagyartalan kifejezéseket is képes volt megfelelõ hangsúlyozással értelmesenvisszaadni, mi több, a felolvasandó szövegen is módosított, amikor másmegoldást nem talált.A színészeken kívültermészetesen hangmérnök is szükséges. A hangmérnök - a felvétel ésmaszterelés elvégzésén kívül - digitális rendszerrel a színész hangjánbámulatos módon képes módosítani. A térbeli pozícionáláson túl a hangon lehetmélyíteni/magasítani, gyorsítani/lassítani, a hangot hangelcsúsztatássalduplázni/triplázni. Még egy szende szûzies hangból is lehet DarthVader-i bödönhangot kovácsolni. Természetesen így minimális színészgárdávalegy sokszereplõs játék szinkronizálása is megoldható.

Hátra van még a feketeleves!

Az elemzett játékokdöntõ többségénél a fent említett típushibákon kívül sajnos azt akövetkeztetést vontuk le, hogy egyik fordítás sem annyira precíz, mint ahogyazt egy hivatalos fordítástól elvárhatnánk. Sok a helyesírási hiba, fõképpenvesszõhibák. Nincsenek tisztában a fordítók azzal, hogy a mondatrészeketvesszõvel kell elválasztani, vagy egyáltalán nem tesznek ki vesszõt, vagy csakmódjával. Talán az angol helyesírás szolgai követésének tudható be az is, hogya címek minden egyes szavát, közneveket számos esetben nagybetûvel írják. Nagya bizonytalanság az egybeírás és különírás, kisbetûs és nagybetûs írásszabályainak tekintetében.

Számos magyartalan mondattalés kifejezéssel találkoztunk, melyek alig érthetõek, szórendjük logikátlan. Ategezést, magázást néha még egy dialóguson belül is váltogatják.Félrefordításokkal is találkoztunk, fõképpen akkor, ha a lefordított játékotnem tesztelték le. A Syberia elsõ része minden bizonnyal nem esett áttesztelési fázison, mivel a fõszereplõ megjegyzései néhány helyen egyáltalánnem illenek az adott szituációhoz.A hivatalosan magyarnyelven kiadott játékokban elõforduló figyelemreméltó hibákat, elírásokattoplista formájában közöljük. A listán szereplõ hibákat körülbelül félórásjáték után találtuk

TOP10

10. Syberia 1:Személyes fájlok szerepel Személyes iratok helyett.Addig rendben van, hogylõttek a Gutenberg-galaxisnak, de akkor is könyvek, naplók, leírások vannak ajátékban, nem pedig programfájlok.

9. Baldur s Gate II magyarkézikönyv: "MazzyFentan törvényes jó, félszerzet nõ, harcos. Egy olyan kalandozó társaságvezetõje, akik Trademeet városából indultak el. Ez a csapat a hírnevetönmagában nem keresik, soha nem is tettek ennek elérése érdekében. Csak aztszeretnék, ha a tetteik beszélnének." No comment

8. Baldur s Gate II magyarkézikönyv: Ötvözött Kard: Úgy is ismerik, mint másfélkezes kard. Szerintem a történészek csakmásfélkezes kardként ismerik, ötvözött kard még elvétve sem szerepel atörténelmi fegyverek magyar terminológiájában.

7. Port Royale:"Az áttekintésben (overview) a városban kialakult hírnevedrõl és épületeidrõltalálsz információkat." A menük magyar elnevezésemellett mindig szerepel az angol eredeti is. Úgy tûnik, a fordítóknak eszébejutott, hogy angol anyanyelvû játékos kezébe is kerülhet a magyar nyelvûjáték.

6. Afrika Korps vs DesertRats: "Az olaszszövetségeseink vesztettek Brit Szomáliföldön ránk vár a feladat, hogytehermentesítsük õket, és ellássuk a Tommykat friss aggódnivalóval." No comment

5. Railroad Tycoon 3:Hatalmas szarvashibát jelent a 2. lemez adatainak böngészése során az, hogy amanual_hu könyvtárban, a Crusader nevû játék magyar kézikönyve szerepelegyedül!

4. Syberia 1:"Nem bírom folytatni az ügyet, nem tudom, ki segíthetne..."

A case néhanapján táskát is jelent!

3. Soldiers of Anarchy:A telepítõ igen érdekes meglepetéseket tartogatott számunkra

2. Soldiers of Anarchy:"Az intelligens egérmutatót minden küldetésben használjuk. Attól függõen, hogymilyen objektum fölé mozgatod, használhatod valakivel való kommunikációra,ki és beszállásra, és dolgok felvételére." Nagy rémülettel töltött el bennünket, hogy az a nyamvadt vírus a magyarnyelvet is csúnyán helybenhagyta

1. Port Royale Margaritakormányzója: "Akalózkodásra feljogosító levél növeli a hírnevedet Spanyolország-nál; deanélkül csökkenhet a hírneved Anglia barátaidnál."

Elõre megmondtuk, hogy a változók még egyszer komolykatasztrófát okozhatnak!

Konklúzió:

Az elõzõcikkünkben egy fórumtag véleményét újra beidéznénk: A magyar játék sohasemolyan jó, mint az angol. Egyes magyarra fordított szavak nem adják ugyanazt azélményt sem feliratban, sem hangban, mint az eredeti nyelven. Cikkünk reméljük választadott az elõzõ kijelentés okaira, és arra is, miben kell fejlõdnie a magyarjátékfordításoknak, hogy ne menjen a játékfordítás minõsége a játékélményrovására. Hiszen a magyar nyelv szép, és kellõ ismerete esetén, némikreativitással megfûszerezve még az eredeti szöveget is felülmúlhatjuk. Ez semkizárható, elég csupán Romhányi József zseniális filmszinkronjairagondolnunk.

Kapcsolódó cikkek/hírek

Boldog Karácsonyt! Panyi 2023. december 24.
BÚÉK Evin 2022. december 31.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2022. december 24.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2021. december 24.
BÚÉK Evin 2020. december 31.
Boldog Karácsonyt! Panyi 2020. december 24.
Karbantartás vége Evin 2020. október 19.
Leállás Evin 2020. szeptember 25.
BÚÉK Evin 2019. december 31.
Boldog Karácsonyt! Evin 2019. december 24.
Gravatar Evin 2019. december 18.
III. játékfordítói találkozó Evin 2019. augusztus 8.
BÚÉK Cyrus 2019. január 1.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2018. december 24.
Magyarítások Portál a Discordon Panyi 2018. augusztus 22.
Év fordítója 2017 Evin 2018. február 23.
BÚÉK Cyrus 2018. január 1.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2017. december 24.
Lostprophet munkálatok Evin 2017. október 15.
Szinkronhang kerestetik Evin 2017. október 1.
BÚÉK Cyrus 2017. január 1.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2016. december 24.
Fordítók támogatása játékokkal Panyi 2016. november 13.
II. Játékfordítói találkozó Evin 2016. július 3.
Ajándékkosár Panyi 2016. június 28.
II. Játékfordítói találkozó Evin 2016. június 14.
II. játékfordító találkozó szervezés Panyi 2016. március 25.
BÚÉK Cyrus 2016. január 1.
Boldog Karácsonyt! Panyi 2015. december 24.
Lezajlott az I. Játékfordítói találkozó Evin 2015. november 19.
I. Játékfordítói Találkozó Panyi 2015. október 23.
Checkpoint 1x10: Magyarítások Panyi 2015. július 28.
Fordítsuk le együtt a Final Fantasy játékokat! Evin 2015. július 12.
Translate Team felhívás Cyrus 2015. július 8.
Retro magyarítások Panyi 2015. május 23.
Fórum Panyi 2015. május 23.
A társasjátékok témaválasztásának fontossága RaveAir 2015. március 17.
Fordítók támogatása a BO magyarítások oldalon Panyi 2015. március 2.
A lista Panyi 2015. február 3.
BÚÉK Panyi 2015. január 1.
Boldog Karácsonyt! Panyi 2014. december 24.
Hírhozzászólások elindulása Panyi 2014. november 8.
Önkéntes fejlesztőtársakat keresünk Panyi 2014. október 14.
Hiányzó magyarítások listája Panyi 2014. június 10.
Ismételten tölthetőek a magyarítások Panyi 2014. június 2.
A leállásról Panyi 2014. május 9.
The Baker Company magyarítások Panyi 2014. április 10.
BÚÉK Cyrus 2013. december 31.
Boldog Karácsonyt Kívánunk! Panyi 2013. december 24.
Régi új oldal Evin 2013. december 3.
Felvételt hirdetünk! Cyrus 2013. április 1.
.GFX/.SWF karakterkészlet szerkesztése Evin 2013. február 17.
Néhány kisebb mobilos fordítás RaveAir 2013. január 12.
10 éve Panyi 2013. január 1.
Boldog karácsonyt! Cyrus 2012. december 24.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? VIII. TGWH 2012. augusztus 3.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? VII. TGWH 2012. július 11.
Wolfram RaveAir 2012. július 6.
Programok Evin 2012. június 22.
Betûtípusok tehasut 2012. május 31.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? VI. TGWH 2012. május 12.
A mai nyelvi humor TGWH 2012. április 18.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? V. TGWH 2012. április 2.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? IV. TGWH 2012. március 22.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? III. TGWH 2012. március 15.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? II. TGWH 2012. március 3.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? RaveAir 2012. február 27.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? TGWH 2012. február 27.
Közösségi fordítás RaveAir 2012. január 11.
Van kedved beszélgetni? RaveAir 2012. január 5.
BUÉK 2012 RaveAir 2012. január 1.
Közérdekû hír, fõleg fordítóknak! RaveAir 2011. december 27.
Adventure Games RaveAir 2011. december 27.
Baker Online hírek RaveAir 2011. december 16.
Képregényes felhívás RaveAir 2011. november 5.
Mp-találkozó! billchr 2011. július 10.
Kukorica Gyermekei nyereményjáték billchr 2011. július 6.
A CoD2 klán TGF-et hirdet RaveAir 2011. június 22.
Nyereményjáték - A Kukorica gyermekei billchr 2011. június 21.
Változások a Portál életében RaveAir 2011. június 14.
PlayON - Antec együttmûködés RaveAir 2011. május 17.
Andrzej Sapkowski: Az utolsó kívánság RaveAir 2011. április 15.
A magyarítások és a Mac Minigun 2011. február 26.
PlayON RaveAir 2011. február 17.
Rocsik Team RaveAir 2011. február 9.
KKÜ 2010 RaveAir 2010. december 24.
NigthVison Software RaveAir 2010. december 14.
Night Vison Software RaveAir 2010. november 21.
Foci vébé, focis játékok RaveAir 2010. június 11.
Computer Art Forum 2009 Panyi 2009. november 15.
Budapest Gameshow 2009 Minigun 2009. november 2.
Game Developers Forum 2009 Panyi 2009. július 8.
GDF 2009 Minigun 2009. május 1.
Oresztész billchr 2009. március 25.
Unreal Anthology Minigun 2009. március 24.
Anthony Bozza & Slash: SLASH billchr 2009. január 27.
Szextúra Panyi 2009. január 21.
Choderlos de Laclos: Veszedelmes Viszonyok billchr 2008. december 29.
Stephen King: Éjszakai mûszak billchr 2008. szeptember 24.
My Blueberry Nights - A távolság íze billchr 2008. szeptember 24.
Army Racer takysoft 2007. október 3.
Játékismertetõt bárki tud írni! Druzsba 2007. augusztus 16.
Iain Banks: A Darázsgyár Ordel 2007. május 24.
V, mint Vérbosszú Ordel 2006. július 1.
JátékExpo 2006 RaveAir 2006. május 29.
Age of Empires III jnc 2006. április 10.
FIFA 2006 Panyi 2005. november 2.
GTR Husimoto 2005. szeptember 5.
Hogyan kezdjek neki, hiszen én még soha nem fordítottam!? Tusk 2005. augusztus 28.
A kör bezárult, avagy A Sith-ek bosszúja RaveAir 2005. május 20.
Márciusi statisztikák Panyi 2005. április 2.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket! jnc 2005. március 28.
Túl vagyunk az internyúlon.... Andy 2005. március 15.
Bõvült a Magyarítások Portál amúgy is népes családja Andy 2005. március 13.
Újabb aloldal Andy 2005. március 8.
Boldog nõnapot kívánunk... RaveAir 2005. március 8.
Tolódik az interjú Methosszal RaveAir 2005. március 8.
Új szavazás! Andy 2005. március 2.
Februári statisztikák Andy 2005. március 1.
Methos a Fix Tv-ben RaveAir 2005. február 28.
Én is saját honosítócsapatot akarok! Methos 2005. február 27.
Új fordítócsapat: Berserkers Panyi 2005. február 19.
Ahogy ígértük: Bõvült a szótár Andy 2005. február 16.
A GameHunter rövid története Methos 2005. február 12.
Új fordítócsapat indul, és tagokat is keresnek! Andy 2005. február 8.
Megszûnik a HunTECH Andy 2005. február 5.
BioWare fansite Panyi 2005. február 1.
GTA Online Panyi 2005. február 1.
Januári statisztikák Panyi 2005. február 1.
Magyarítások Portál történelem Panyi 2005. január 31.
Gamehunter szavazás RaveAir 2005. január 30.
Wanted a Wild Western Panyi 2005. január 21.
Angol-magyar webszótár a Portálon Andy 2005. január 19.
Decemberi statisztikák Panyi 2005. január 1.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk! jezuska 2004. december 24.
Szavazás Panyi 2004. december 18.
Új cikkek! Ranloth 2004. december 9.
Novemberi statisztikák Andy 2004. december 1.
Fordítói adatbázis Andy 2004. december 1.
Cikkek! RaveAir 2004. november 14.
A játékfordítások helyzete Magyarországon Ranloth 2004. november 13.
A magyar betûkészlet helyes megjelenítése Piedon 2004. november 13.
Azok a fránya változók! Ranloth 2004. november 12.
Napi mézeskalácsadag Andy 2004. november 5.
Októberi statisztika Panyi 2004. november 1.
RSS Panyi 2004. október 24.
Magyarítások lista frissítés RaveAir 2004. október 13.
Szeptemberi statisztikák Panyi 2004. október 3.
Végre elkészültek a rangok! Andy 2004. szeptember 19.
Augusztusi statisztikák Andy 2004. szeptember 1.
Az utolsó elõtti verzió jnc 2004. augusztus 31.
Játékprogramok szinkronizálása Ranloth 2004. augusztus 25.
Pár tanács kezdõ fordítók számára Ranloth 2004. augusztus 25.
Tippek & trükkök Ranloth 2004. augusztus 18.
Frissítések, változások Andy 2004. augusztus 6.
Szavazás Panyi 2004. július 17.
HunTech Panyi 2004. július 12.
Galéria Panyi 2004. június 29.
Jó hírek a kezdéshez Andy 2004. június 24.
Az új Magyarítások Portál Panyi 2004. június 24.
Magyarítások Portál 2 Andy 2004. június 24.
Az elmúlt egy hónap... Andy 2004. június 1.
Aki biztosra szeretne menni... Andy 2004. május 23.
Rövidtávú terveink... Andy 2004. május 8.
A lista Andy 2004. május 3.
Költözés vol. 2 Panyi 2004. április 30.
Költözés Andy 2004. április 26.
Új téma Panyi 2004. április 18.
Menü Panyi 2004. április 8.
Magyarítás Lista Andy 2004. április 5.
Aláírásgyûjtés Andy 2004. április 5.
Magyarítások Panyi 2004. március 26.
Több, mint 5000 regisztrált felhasználó Panyi 2004. március 13.
Huncraft Andy 2004. február 24.
Google Eszköztár Panyi 2004. február 15.
Háttérkép Panyi 2004. január 24.
BUÉK! Panyi 2004. január 1.
Magyarítások Panyi 2003. december 31.
Chat Panyi 2003. november 29.
Elnézést! Panyi 2003. november 22.
Huncraft Andy 2003. november 15.
Új magyarítások Panyi 2003. november 2.
Beszélgess velünk! Andy 2003. november 1.
Huncraft Interactive magyarítások Panyi 2003. október 26.
Humoros idézetek Panyi 2003. október 20.
Hír a Huncraft Interactive oldaláról Panyi 2003. október 20.
Túl az 1 milliomodik találaton! Panyi 2003. október 19.
Nem mûködik a HunCraft Interactive oldala Panyi 2003. október 12.
Hack (?!) .:i2k:. 2003. október 11.
Kényszerszünet után, ismét jelen .:i2k:. 2003. szeptember 28.
2000 felett! Andy 2003. szeptember 26.
Sonic... Andy 2003. augusztus 8.
Üdvözletem! .:i2k:. 2003. július 9.
Új admin! Andy 2003. július 5.
1000 regisztrált felhasználó! Panyi 2003. június 23.
Jópofa képek Panyi 2003. június 8.
Jatekok.hu gépcsere Panyi 2003. május 12.
Menü Panyi 2003. május 2.
FTP Letöltések Panyi 2003. március 29.
Kimaradások Panyi 2003. március 29.
R.A. Salvatore: A klónok támadása Panyi 2003. március 28.
Tutorial I - Bevezetés Andy 2003. február 16.

Összesen 16 hozzászólás érkezett

JimmyJoe
2008. 03. 17. - 07:39
Szerintem az ezen cikkben  nyüzsgõ, szemet-lelket bántó helyesírási hibák is meglehetõsen szánalmasak. A cikk írói szálljanak magukba és szégyelljék el magukat! Olyan emberek értekeznek a játékok fordításáról, akik két, sõt három különálló szót is egybe írnak.... ez röhej.
hallgato
2007. 09. 20. - 22:46

xd 

Törölt felhasználó
Törölt felhasználó
2006. 01. 24. - 12:00
Tud valaki nekem adni 1 ip címet ahol lehet játszani?
Kavics
2006. 01. 04. - 01:00
már csak azt nem értem hol lehet negszerezni a játékot:(
Ranloth
2005. 12. 24. - 03:00
körül kell nézni, hogy van-e hozzá valami szerkesztõ, vagy modding tools.
Ranloth
2005. 12. 20. - 22:00
Elég szomorú, hogy ész nélkül átvesszük az angol helyesírást, mintha nem is létezne magyar. És ha emiatt kellene megváltoztatni a magyaron, az meg pláne szomorú.
De sebaj, egyébként ögríd, riszpekt, písz,

Ranloth
davebowman
2005. 12. 20. - 09:00
Ranloth : igazad van! Cset-betegség.

Tudsz segíteni hogyan fordítsam a progit?
aquir
2005. 12. 19. - 08:00
Az "Újonc, Veterán, Elit" témához:

A helyesírás - csakúgy, mint a nyelv - egy folyamatosan fejlõdõ eleme a kultúrának. Így az én véleményem az, hogy ebben az esetben a magyar helyesírásnak kell majd "meghátrálnia", ui. az én érzésem szerint pl. a fenti kifejezések már nem egyszerû "köznevek", hanem amolyan hivatkozások, "címszavak", amik egy-egy adott, játékhoz tartozó funkciót, menüpontot, stb. jelölnek.
Én spec. a nagybetût egyszerûen természetesebbnek érzem.

(A címekben minden szó nagybetûvel verziót én sem preferálom, kizárólag ha vmi stilisztikai szerepe van (rövidítés kiemelése, stb.).)
Törölt felhasználó
Törölt felhasználó
2005. 12. 19. - 06:00
Hivatalosan magyarul megjelent Heroes of Might and Magic 4-ben amikor XY nevû játékos következik, "XY köre befejezõdött" üzenet. No comment... :)
Ranloth
2005. 12. 16. - 00:00
davebowman:
Közneveket egy esetben írunk nagybetûvel!

"Közszavaknak nagybetûs kezdése – kivételesen, elsõsorban költõi mûvekben – lehet a megszemélyesítés eszköze, erõsítheti a szavak hangulatát, felhívhatja a figyelmet fogalmi tartalmukra, sõt egyszerre is szolgálhatja mindegyik célt: a Szerelem, a Végzet, a Hatalom; Mi vagyunk: Jövõ és Igazság, / Engesztelés és nagy Ítélet; stb."

A Magyar helyesírás szabályai.
És itt egyáltalán nem errõl van szó. :)

Törölt felhasználó
Törölt felhasználó
2005. 11. 03. - 06:00
nem tud vki egy cimet ahonnan le lehet tolteni a pokoli szomszedokat??aki tudd az irjon man nekem egy mail es a cimet erre az e-mailre:[email protected]
Randal
2004. 12. 15. - 07:00
Hibák elõfordulnak, mindig is lesznek, de néha megérné egy-két javított, letölthetõ magyarítást is kiadni, persze csak ha lehetséges.

A félrefordítás, elírást még elfogadom, de ha írok egy forgalmazónak, hogy xy játékban mi és hol van a hiba, és még nem is válaszolnak, az dühítõ.

A köznevek helyesírásával nem igazán értek egyet.
Vannak helyzetek mikor igenis naggyal kell írni.
Pl.: Gothicban a játékos lehet Õr majd Árny.
Ez egy posztot jelöl, tehát szvsz bizonyos esetekben naggyal kell õket írni.

Mint ahogy szerintem az Újonc, Veterán, Elitet is az AKvsDS-ben.
Törölt felhasználó
Törölt felhasználó
2004. 12. 06. - 21:00
az huje apam!
davebowman
2004. 11. 09. - 03:00
Nos! A baj az, hogy azok az angol nyelvet is beszélõk (írók) kevesen vannak, akik nekivágnak, hogy az angolul kevésbé tudók (mint én) számára is élvezhetõvé varázsoljanak 1 programot.
Sajnos nem tartozok közéjük, de én is fordítanék egyszerûbb nyelvezetû játékokat, mint pld.: Astral Tournament. Van aki segítene nekem a fordításban de a HEXA editorommal nem sikerült átírni az angol szavakat.
Megtaláltam itt az oldalon a különbözõ progikat, de semmi. Az EXE kiterjesztésû állományokat, amik tartalmazzák a játék szövegét nem tudom a exescoop-pal elérni. Sajna nem vagyok hozzáértõ, de szívesen fordítanám a játék további verzióit.

Letöltöttem a játék magyarosítását és kedvet kaptam a folytatásához.

Tudna v.ki segíteni ebben?
Törölt felhasználó
Törölt felhasználó
2004. 11. 07. - 21:00
A Stronghold Crusader is fasza magyarul
Panyi
Panyi
Vezető szerkesztő
2004. 11. 07. - 12:00
Nekem a Ground Control 2 bejött:) Meg a Pokoli szomszédok 2 is:)

A magyar játékfordítók céhének pápája.

Magyarítások Portál
Fejlesztő:
Nem ismert
Kiadó:
Nem ismert
Műfaj:
Nem ismert
Platform:
Nem ismert
Megjelenés:
2003. január. 1.
Játékmotor:
Nem ismert
hirdetés
Legújabb letöltések
Resident Evil 5 Gold Edition
A magyarítás kompatibilis a Resident Evil 5 alap és Gold Edition Steam-es változatával.
| 32.84 MB | 2024. 06. 18. | Evin, FEARka, J.32, Konyak78, Oni_eX, Owen eX, szogyenyi, HUNosítók Team
It Takes Two
Az It Takes Two játék fordítása.
| 2.39 MB | 2024. 06. 18. | gyurmi91, RicoKwothe
Rayman Legends
A magyarítás az eredeti Steam, Epic Games Store és Ubisoft Connect verziókhoz készült, de működhet más verziókkal is!
| 82.55 MB | 2024. 06. 18. | H.Adam
This War of Mine
FONTOS! Csak az alapjáték fordítását tartalmazza! A DLC-k megjelenése körül a fejlesztők leállították a rajongói fordítások támogatását, így azok nem...
| 2.84 MB | 2024. 06. 18. | FartingSquirrel, TaleHunters fordítócsapat
Onimusha: Warlords
A(z) Onimusha: Warlords játék fordítása.
| 8.56 MB | 2024. 06. 18. | FEARka
Commandos: Behind Enemy Lines
A Commandos: Behind Enemy Lines játék fordítása. Windows 7 és újabb rendszerekhez készített verzió, ami tartalmazza a textúrák és a...
| 136.56 MB | 2024. 06. 17. | istvanszabo890629
Deadly Premonition: Director's Cut
A(z) Deadly Premonition: Director's Cut játék fordítása.
| 13.06 MB | 2024. 06. 17. | hamarfa
Star Wars: Dark Forces Remaster
A Star Wars: Dark Forces Remaster magyarítása. Tartalmazza az eredeti és az új crawling videó fordítását is. Ne felejtsétek el...
| 167.87 MB | 2024. 06. 17. | istvanszabo890629
Bully: Scholarship Edition
A Bully: Scholarship Edition magyar nyelvű fordítása, mely kompatibilis a gyári DVD lemezes, Rockstar Launcheres és Steames verzióval. A Rockstar...
| 79.35 MB | 2024. 06. 17. | istvanszabo890629, SunVice, The_Reaper_CooL
The Talos Principle: Road to Gehenna
A The Talos Principle játék fordítása, amely tartalmazza a DLC magyarítását is
| 325.71 KB | 2024. 06. 14. | woszkar
Legfrissebb fórum bejegyzések
A Still Wakes the Deep pak fájlját mivel lehet módosítani? próbáltam kicsomagolni de sérültnek írja utána a fájltEgyébként saját célra fordítanám, de örülnék ha valaki csinálna hozzá minőségi magyarítást :)
MrDevil | 2024.06.22. - 05:37
Mindig érdemes jelezni a fordítók felé a hibákat (de nem itt, hanem a fordító elérhetőségén), általában javítani szokták azokat amiket beküldenek a felhasználók. Feltehetőleg az epic változat eltér a steames változattól amire eredetileg készült a fordítás és te ezeket a hibákat tapasztalod.
Cyrus | 2024.06.21. - 21:09
Érdemes lenne felkeresned a fordítót mivel hozzánk nem küldte el csak a steam műhelyben osztotta meg.
Cyrus | 2024.06.21. - 21:01
Eddig senki nem jelezte felénk, hogy tervbe vette volna.
Cyrus | 2024.06.21. - 21:00
https://www.trc-playground.hu/uncategorized/es-im-elkezdodott-elden-ring-shadow-of-the-erdtree-dlc-forditas-helyzetjelentes-2024-06-20/
Anonymusx | 2024.06.21. - 12:24
Sziasztok!Az elden ring dlc-t a jövőben lefogja valaki fordítaní?
Asuna | 2024.06.21. - 11:39