Hogyan fordítsunk játékprogramokat? III.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? III.
Írta: TGWH | 2012. 03. 15. | 670

FIGYELEM: Ez a bejegyzés, már több, mint 1 éves, az itt leírtak elavult információk lehetnek!

Elérkeztünk a 3. részhez, ahol a leírás a 2.4-es fejezettõl folytatódik...

2.4, kreativitás (fordításhoz szükséges gondolkodásmód kifejtése)

Üdvözlök mindenkit cikksorozatunk harmadik részében, ahol is majdnem eljutunk végre a lényegig, ahogy pár türelmetlen már kérte. Az elsõ (két, ha a laza bevezetõt is ide vesszük) rész alatt megtudtuk, hogy van egy fordítónk, milyen ember is õ, és rendelkezik a szükséges képzettségekkel, valamint a felhasználók hogyan ostorozzák, alkosson már valamit.

Ezek után egy utolsó elõtti lépés, ami, mondjuk úgy profivá teszi a fordítót, megtudjuk, alkalmas-e a feladatra? Lehet jól, illetve rosszul végezni a dolgunkat, itt megpróbálunk pár tanácsot adni, hogy a felesleges kellemetlenségektõl megkíméljük magunkat, illetve nagy örömömre szolgál, hogy meglepetést is hozhatok.

2.4.1, elõrelátás

Rögtön szeretnék egy kis idézettel kezdeni, hiszen a méltán híres MorroHun csapat is felajánlotta, hogy használhatom az írásaikat. Íme:

,,A legelsõ lépés, hogy megbizonyosodj róla, hogy valóban ismered-e a játékot, hogy eleget játszottál-e vele ahhoz, hogy a fordítás közben felmerülõ gondokkal meg tudj birkózni. Ajánlott a rajongói oldalakat is sûrûn felkeresni, mert sokat segítenek (az Elder Scrollsnál ilyen az Unofficial Elder Scrolls Pages).

A következõ lépés eldönteni, hogy csapatban szeretnél-e dolgozni vagy magad fordítanád-e le a kiszemelt játékot.

Nézzük meg, hogy miért elõnyösebb, ha csapatban dolgozol:

- Együtt lesz a sokféle embertõl származó, egymást kiegészítõ képesség és tapasztalat. Egy csoportnak hatalmas elõnye ez, hogy minden tudás összeadódik, hogy az emberek egyszerre ötletelnek. Valaki sokkal kreatívabb, ha csapatban munkálkodik, mert úgy érzi, hogy bizonyítania kell

- Ha egyértelmû célokat (legyen 30.000 sor lefordítva) és megközelítést (használjunk hozzá külsõ segédprogramot) fogalmazol meg, akkor a csapat tudni fogja a dolgát, és aszerint fog cselekedni; nem fog mindenki a maga feje után menni

- A csapatmunka remek lehetõség a “szocializálódásra” is. Mivel együtt dolgoztok, egy közös célért, máris van egy olyan közös téma, ami összehozhatja a fordítókat. Ez lehet sörözés, fordítótábor stb. Így pedig jobban megismeritek egymást, még simulékonyabb lesz a munka

Természetesen az egyéni munkának is vannak elõnyei:

- Nem kell azzal idõt tölteni, hogy tagokat vegyél fel, és ellenõrizd tudásuk

- Elkerülhetõk a viták, melyek óhatatlanul felmerülnek

- Valaki nem szeret vagy nem tud csapatban dolgozni különbözõ okok miatt (lassítják õt, máshogy gondolkodnak stb.)''

Ehhez már csak annyit fûznék hozzá, hogy mindent át kell gondolnod. Fordítható-e az adott játék, mire van szükségem, hogyan kezdjek neki, van-e tervem, mivel kezdek, és mit hagyok a végére. Nagyon fontos, hogy legyen egy listám, és képes legyek megszervezni a magam munkáját. Tovább nem részletezném, majd a szervezéssel foglalkozó részben.

2.4.2, heart and the mind

A szív és az ész, ahogy az Ossian megénekli, pontosan errõl szól ez a rövid fejezet. Eléggé tömör, és lényegretörõ az írás, legalábbis szeretném ha az lenne, ezért is emeltem ki, a fordító hevessége, lelkesedése sok mindent befolyásol.

Fontos, hogy ne éljük bele magunkat túlságosan, ne essünk túlzásokba, fordítsunk szó szerint, ne írjunk teljesen más gondolatokat, mint ami az eredeti szövegben szerepel. Természetesen vannak kivételek, például a csak angol nyelvre jellemzõ szófordulatok, katonai kifejezések, valamint, ha magyar nyelvbe tökéletesen át tudjuk ültetni a szöveget, vagy ha egy készítõi hiba miatt teljesen oda nem illõ szöveg került arra a helyre.

Tehát vegyük úgy, a szöveg szent, teljesen más jelentést adni neki nem illendõ, még ha úgy gondoljuk, a sajátunk sokkal jobb is, ne változtassunk a szöveg jelentésén. Hogy hol a határ, amikor már változtatnunk kell, nagyon nehéz megtalálni, de idõvel egy jó fordító ezt át fogja látni, illetve nem szégyen a tapasztaltabbaktól sem tanácsot kérni!

Ibrik barátunk oldaláról (egy kis csel után :) ) jelöltem ki, másoltam, majd beillesztettem ezt a pár gondolatot:

,,Trágár szavak

Tudomásul kell venni, ez az élõ nyelv része. A fordítás szempontjából szubjektív, hogy valaki szó szerint lefordítja, vagy árnyalja a "dolgot". Az én szubjektív véleményem az, hogy a "fuck you" az "ba...meg", a "shit" az "szar", esetleg "a picsába"... Nem az én dolgom, hogy cenzúrázzam a játékot. A trágár szavakra, erõszakos jelenetekre úgyis felhívja a figyelmet a játék besorolása.''

2.4.3, versfordítás

Egy tipikus eset, amikor az elõzõ fejezettel szembe lehet fordulni. Ahogy észrevettem, az angolok nagyon szeretik, ha a sor elsõ fele rímel a sor közepével, a vége meg a második sorral, míg nálunk ez nem annyira gyakori (Gyula barátom megjegyzése: ,,az A-A-B-A versforma egyébként egyezik az új stílusú magyar népdalok dallamformájával''). A szótagszámra gondolva, az irodalomórán bóbiskolt fordítók csak megnézik, nagyjából egyforma hosszúak-e a sorok. Egész egyszerûen fel kell olvasnunk a lefordított verset, és hallani fogjuk, stimmel-e vagy sem.

Nagyon nagy szerepe van a szinonimáknak, és remek agytorna azon agyalni, hogy rendezzük, cserélgessük a szavakat, mit mivel helyettesítsünk. Nagyon jó példa erre a Frédi és Béni, és a hasonló, rímekben beszélõ rajzfilmsorozatok fordításai, egyszerûen zseniálisan oldották meg a mesterek. De álljon itt egy konkrét, egészen új példa, a Skyrimból.

Itt láthatunk egy szó szerinti fordítást, ahol mind a forma, mind a mondanivaló megegyezik az eredetivel:

,,Ragnar, a VörösÉlt egyszer egy hõs, Ragnar a Vörös északi, ki lovon jöttRorikfalvából, Fehérvágtáig!A hetvenkedõ hetvenkedett, lóbálta pengéjét, mesélt õvéres csatákról, arannyal fizették!De elhallgatott Ragnar, a vöröslõ, mikor is szeme elé kerültPajzsszûz Matilda, ki szólítá õt...,,Ó, beszélsz, hazudsz, és megiszod mézsörünket! Mostideje már, aláhullj és kivérezz!''Ezután csendült, hasadt az acél, amint a bátor leányka,Matilda hevességében célt ért!A hitvány Ragnar, nem dicsekszik mááááááár... mikor az õrusnya feje gurult a padló deszkájáán! ''

/fordította: TGWH/

És íme, egy nagyon lazára vett fordítás, ahol szemben az elõzõ verssel, alig egyezik a forma és a szöveg:

,,Ragnar a Rõt

Volt egyszer egy hõs, neve Ragnar a Rõt,

Ki Fehérvágtába Rorikfalvából jött.

Ott lóbálta kardját, és arról regélt,

Hogy aranyban fürdött, és csatát nem félt.

De befogta száját, jaj Ragnar a Rõt,

Midõn Matild a pajzsszûz megszólítá õt...

"Csak beszélsz és hazudsz, és sörünkön élsz!

Most aludj, a koporsó számodra kész!"

És acél szikrázik, és hull ott a vér,

Mert Matilda kardjával hõsünkhöz ér!

És többé nem hencegett Ragnar a Rõõõõõõt...

Mert csúf veres feje a padlón gördült!''

/fordította: colben/

Hozzá kell tenni, mind a kettõ remek fordítás, hisz nagyon nehéz szó szerint fordítani egy verset, és úgy összehozni a rímeket, valamint átfogalmazni, és más formába önteni sem egyszerû.

2.4.4, karakterek különbözõsége

Ibrik ma dupláz:

,,Tegezés/magázás

Egyetlen kis személyes névmás az angolban és mennyi galibát okoz: "YOU"...

Ez a párbeszédek és átvezetõ videók, animációk feliratozásánál szembetûnõ. Egyik legnagyobb játékmagyarítási hiba, amikor valaki a játék részletesebb ismerete (pl. végigjátszása) nélkül, vakon fordít. Nincs tisztában a beszélõ személyes viszonyával ahhoz, akivel/akihez beszél. Tessék odafigyelni erre! Az esetleges továbbra is felmerülõ ilyen hibákat a játék többszöri újrajátszásával, figyelmes olvasással, értelmezéssel lehet kiszûrni.''

Ekkor jön elõ, ismeri-e a fordító a játékot, vagy csak kapta a szöveget? Nagy lendületet adhat a játékosnak egy-egy jól eltalált karakter, ezért emeltem ki ezt a témát is. Gondoljunk csak a játék stílusára, fantasy vagy sci-fi, a helyszínre, az idõpontokra, de akár az eltérõ életkorú karaktereket is máshogy kell kezelni. Jellemzõen itt fordul elõ, hogy a karakter nyújtja a szót, pl. ,,jóóóóreggelt'', vagy elgondolkodik ,,úgy volt az, hogy...''. Nagyon fontos, hogy ezeket a nyelvtanilag helytelen írásmódokat vigyük át a fordításba, hiszen nagy jelentõsége lehet, kifejezi mindazt, amit írásban nem lehet, csak szóban. Tehát egyfajta kapocs a játékélmény fokozása érdekében (mint pl. a Family Guy fogyatékos kakasa).

2.4.5, stílus

Egy újabb meglepetéssel is szolgálhatok, álljon itt néhány sor Dragon Györgytõl /Gyu/, aki hosszú évek újságírói tapasztalatával rendelkezik, zenét szerez, könyvet ír (e mellé az Ûrcsilliárdos blog egészen újfajta szerzõ-olvasó találkozó), és roppant kedvességével és figyelmével megtisztel mindenkit, aki kéréssel, óhajjal-sóhajjal fordul hozzá, így viszonylag könnyen beleegyezett, hogy válaszoljon, mit is gondol a stílusról:

,,A stílus pedig - híve vagyok az egyedi stílusnak, amikor valaki önmagát, a saját humorát, szóhasználatát teszi bele. Természetesen nem árt megfelelõen beszéltetni a katonákat, rendõröket, parasztokat stb - ami bizonyos szlengesítést elvileg feltételezhetne. Én úgy gondolom, ha a fordítandó szövegben van egy vicc, azt nem feltétlenül kell követni, ha magyarul nem nézne ki jól - a párbeszédeknél pedig hangosan kimondott mondatokkal és szavakkal kell ellenõrizni, vajon megfelelõ-e a fordítás... általában az idegen, képzeletbeli környezeteknek nincs, vagy csak nehezen van saját stílusa - a középkori lengyel erõdben is képesek az NPC-k XXI. századi angolt beszélni.''

A stílus tehát egyedi, és mégsem. Van, ahol át kell venned a szövegbõl, és van ahol nem. Van ahol el kell venni belõle, van ahol nem. Ugyan azok a tényezõk befolyásolják, mint a karaktereket (hely, idõ, életkor, stb.). Ha gondoljátok, a moderátorok nyithatnának egy új témát, ahol segítséget lehetne kérni, mit hogyan fordítanának mások, mi mit jelenthet, milyen legyen a stílusa (talán régebben volt valami hasonló próbálkozás).

Kicsit hosszabbra, és mozgalmasabbra sikerült a heti írás, de úgy gondolom megérte végigolvasni. Szeretnék köszönetet mondani ibriknek, aki elsõnek ajánlotta fel segítségét, a MorroHun csapatnak, colbennek, és Gyu mesternek, hogy színesítették a cikket. A negyedik cikk az utolsó lesz, ami a fordítóról szól. Utána már rátérünk a technikai kérdésekre.

Kapcsolódó cikkek/hírek

Boldog Karácsonyt! Panyi 2023. december 24.
BÚÉK Evin 2022. december 31.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2022. december 24.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2021. december 24.
BÚÉK Evin 2020. december 31.
Boldog Karácsonyt! Panyi 2020. december 24.
Karbantartás vége Evin 2020. október 19.
Leállás Evin 2020. szeptember 25.
BÚÉK Evin 2019. december 31.
Boldog Karácsonyt! Evin 2019. december 24.
Gravatar Evin 2019. december 18.
III. játékfordítói találkozó Evin 2019. augusztus 8.
BÚÉK Cyrus 2019. január 1.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2018. december 24.
Magyarítások Portál a Discordon Panyi 2018. augusztus 22.
Év fordítója 2017 Evin 2018. február 23.
BÚÉK Cyrus 2018. január 1.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2017. december 24.
Lostprophet munkálatok Evin 2017. október 15.
Szinkronhang kerestetik Evin 2017. október 1.
BÚÉK Cyrus 2017. január 1.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2016. december 24.
Fordítók támogatása játékokkal Panyi 2016. november 13.
II. Játékfordítói találkozó Evin 2016. július 3.
Ajándékkosár Panyi 2016. június 28.
II. Játékfordítói találkozó Evin 2016. június 14.
II. játékfordító találkozó szervezés Panyi 2016. március 25.
BÚÉK Cyrus 2016. január 1.
Boldog Karácsonyt! Panyi 2015. december 24.
Lezajlott az I. Játékfordítói találkozó Evin 2015. november 19.
I. Játékfordítói Találkozó Panyi 2015. október 23.
Checkpoint 1x10: Magyarítások Panyi 2015. július 28.
Fordítsuk le együtt a Final Fantasy játékokat! Evin 2015. július 12.
Translate Team felhívás Cyrus 2015. július 8.
Retro magyarítások Panyi 2015. május 23.
Fórum Panyi 2015. május 23.
A társasjátékok témaválasztásának fontossága RaveAir 2015. március 17.
Fordítók támogatása a BO magyarítások oldalon Panyi 2015. március 2.
A lista Panyi 2015. február 3.
BÚÉK Panyi 2015. január 1.
Boldog Karácsonyt! Panyi 2014. december 24.
Hírhozzászólások elindulása Panyi 2014. november 8.
Önkéntes fejlesztőtársakat keresünk Panyi 2014. október 14.
Hiányzó magyarítások listája Panyi 2014. június 10.
Ismételten tölthetőek a magyarítások Panyi 2014. június 2.
A leállásról Panyi 2014. május 9.
The Baker Company magyarítások Panyi 2014. április 10.
BÚÉK Cyrus 2013. december 31.
Boldog Karácsonyt Kívánunk! Panyi 2013. december 24.
Régi új oldal Evin 2013. december 3.
Felvételt hirdetünk! Cyrus 2013. április 1.
.GFX/.SWF karakterkészlet szerkesztése Evin 2013. február 17.
Néhány kisebb mobilos fordítás RaveAir 2013. január 12.
10 éve Panyi 2013. január 1.
Boldog karácsonyt! Cyrus 2012. december 24.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? VIII. TGWH 2012. augusztus 3.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? VII. TGWH 2012. július 11.
Wolfram RaveAir 2012. július 6.
Programok Evin 2012. június 22.
Betûtípusok tehasut 2012. május 31.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? VI. TGWH 2012. május 12.
A mai nyelvi humor TGWH 2012. április 18.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? V. TGWH 2012. április 2.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? IV. TGWH 2012. március 22.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? II. TGWH 2012. március 3.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? RaveAir 2012. február 27.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? TGWH 2012. február 27.
Közösségi fordítás RaveAir 2012. január 11.
Van kedved beszélgetni? RaveAir 2012. január 5.
BUÉK 2012 RaveAir 2012. január 1.
Közérdekû hír, fõleg fordítóknak! RaveAir 2011. december 27.
Adventure Games RaveAir 2011. december 27.
Baker Online hírek RaveAir 2011. december 16.
Képregényes felhívás RaveAir 2011. november 5.
Mp-találkozó! billchr 2011. július 10.
Kukorica Gyermekei nyereményjáték billchr 2011. július 6.
A CoD2 klán TGF-et hirdet RaveAir 2011. június 22.
Nyereményjáték - A Kukorica gyermekei billchr 2011. június 21.
Változások a Portál életében RaveAir 2011. június 14.
PlayON - Antec együttmûködés RaveAir 2011. május 17.
Andrzej Sapkowski: Az utolsó kívánság RaveAir 2011. április 15.
A magyarítások és a Mac Minigun 2011. február 26.
PlayON RaveAir 2011. február 17.
Rocsik Team RaveAir 2011. február 9.
KKÜ 2010 RaveAir 2010. december 24.
NigthVison Software RaveAir 2010. december 14.
Night Vison Software RaveAir 2010. november 21.
Foci vébé, focis játékok RaveAir 2010. június 11.
Computer Art Forum 2009 Panyi 2009. november 15.
Budapest Gameshow 2009 Minigun 2009. november 2.
Game Developers Forum 2009 Panyi 2009. július 8.
GDF 2009 Minigun 2009. május 1.
Oresztész billchr 2009. március 25.
Unreal Anthology Minigun 2009. március 24.
Anthony Bozza & Slash: SLASH billchr 2009. január 27.
Szextúra Panyi 2009. január 21.
Choderlos de Laclos: Veszedelmes Viszonyok billchr 2008. december 29.
Stephen King: Éjszakai mûszak billchr 2008. szeptember 24.
My Blueberry Nights - A távolság íze billchr 2008. szeptember 24.
Army Racer takysoft 2007. október 3.
Játékismertetõt bárki tud írni! Druzsba 2007. augusztus 16.
Iain Banks: A Darázsgyár Ordel 2007. május 24.
V, mint Vérbosszú Ordel 2006. július 1.
JátékExpo 2006 RaveAir 2006. május 29.
Age of Empires III jnc 2006. április 10.
FIFA 2006 Panyi 2005. november 2.
GTR Husimoto 2005. szeptember 5.
Hogyan kezdjek neki, hiszen én még soha nem fordítottam!? Tusk 2005. augusztus 28.
A kör bezárult, avagy A Sith-ek bosszúja RaveAir 2005. május 20.
Márciusi statisztikák Panyi 2005. április 2.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket! jnc 2005. március 28.
Túl vagyunk az internyúlon.... Andy 2005. március 15.
Bõvült a Magyarítások Portál amúgy is népes családja Andy 2005. március 13.
Újabb aloldal Andy 2005. március 8.
Boldog nõnapot kívánunk... RaveAir 2005. március 8.
Tolódik az interjú Methosszal RaveAir 2005. március 8.
Új szavazás! Andy 2005. március 2.
Februári statisztikák Andy 2005. március 1.
Methos a Fix Tv-ben RaveAir 2005. február 28.
Én is saját honosítócsapatot akarok! Methos 2005. február 27.
Új fordítócsapat: Berserkers Panyi 2005. február 19.
Ahogy ígértük: Bõvült a szótár Andy 2005. február 16.
A GameHunter rövid története Methos 2005. február 12.
Új fordítócsapat indul, és tagokat is keresnek! Andy 2005. február 8.
Megszûnik a HunTECH Andy 2005. február 5.
BioWare fansite Panyi 2005. február 1.
GTA Online Panyi 2005. február 1.
Januári statisztikák Panyi 2005. február 1.
Magyarítások Portál történelem Panyi 2005. január 31.
Gamehunter szavazás RaveAir 2005. január 30.
Wanted a Wild Western Panyi 2005. január 21.
Angol-magyar webszótár a Portálon Andy 2005. január 19.
Decemberi statisztikák Panyi 2005. január 1.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk! jezuska 2004. december 24.
Szavazás Panyi 2004. december 18.
Új cikkek! Ranloth 2004. december 9.
Novemberi statisztikák Andy 2004. december 1.
Fordítói adatbázis Andy 2004. december 1.
Cikkek! RaveAir 2004. november 14.
Hivatalosan magyar nyelven megjelentetett játékok RaveAir 2004. november 13.
A játékfordítások helyzete Magyarországon Ranloth 2004. november 13.
A magyar betûkészlet helyes megjelenítése Piedon 2004. november 13.
Azok a fránya változók! Ranloth 2004. november 12.
Napi mézeskalácsadag Andy 2004. november 5.
Októberi statisztika Panyi 2004. november 1.
RSS Panyi 2004. október 24.
Magyarítások lista frissítés RaveAir 2004. október 13.
Szeptemberi statisztikák Panyi 2004. október 3.
Végre elkészültek a rangok! Andy 2004. szeptember 19.
Augusztusi statisztikák Andy 2004. szeptember 1.
Az utolsó elõtti verzió jnc 2004. augusztus 31.
Játékprogramok szinkronizálása Ranloth 2004. augusztus 25.
Pár tanács kezdõ fordítók számára Ranloth 2004. augusztus 25.
Tippek & trükkök Ranloth 2004. augusztus 18.
Frissítések, változások Andy 2004. augusztus 6.
Szavazás Panyi 2004. július 17.
HunTech Panyi 2004. július 12.
Galéria Panyi 2004. június 29.
Jó hírek a kezdéshez Andy 2004. június 24.
Az új Magyarítások Portál Panyi 2004. június 24.
Magyarítások Portál 2 Andy 2004. június 24.
Az elmúlt egy hónap... Andy 2004. június 1.
Aki biztosra szeretne menni... Andy 2004. május 23.
Rövidtávú terveink... Andy 2004. május 8.
A lista Andy 2004. május 3.
Költözés vol. 2 Panyi 2004. április 30.
Költözés Andy 2004. április 26.
Új téma Panyi 2004. április 18.
Menü Panyi 2004. április 8.
Magyarítás Lista Andy 2004. április 5.
Aláírásgyûjtés Andy 2004. április 5.
Magyarítások Panyi 2004. március 26.
Több, mint 5000 regisztrált felhasználó Panyi 2004. március 13.
Huncraft Andy 2004. február 24.
Google Eszköztár Panyi 2004. február 15.
Háttérkép Panyi 2004. január 24.
BUÉK! Panyi 2004. január 1.
Magyarítások Panyi 2003. december 31.
Chat Panyi 2003. november 29.
Elnézést! Panyi 2003. november 22.
Huncraft Andy 2003. november 15.
Új magyarítások Panyi 2003. november 2.
Beszélgess velünk! Andy 2003. november 1.
Huncraft Interactive magyarítások Panyi 2003. október 26.
Humoros idézetek Panyi 2003. október 20.
Hír a Huncraft Interactive oldaláról Panyi 2003. október 20.
Túl az 1 milliomodik találaton! Panyi 2003. október 19.
Nem mûködik a HunCraft Interactive oldala Panyi 2003. október 12.
Hack (?!) .:i2k:. 2003. október 11.
Kényszerszünet után, ismét jelen .:i2k:. 2003. szeptember 28.
2000 felett! Andy 2003. szeptember 26.
Sonic... Andy 2003. augusztus 8.
Üdvözletem! .:i2k:. 2003. július 9.
Új admin! Andy 2003. július 5.
1000 regisztrált felhasználó! Panyi 2003. június 23.
Jópofa képek Panyi 2003. június 8.
Jatekok.hu gépcsere Panyi 2003. május 12.
Menü Panyi 2003. május 2.
FTP Letöltések Panyi 2003. március 29.
Kimaradások Panyi 2003. március 29.
R.A. Salvatore: A klónok támadása Panyi 2003. március 28.
Tutorial I - Bevezetés Andy 2003. február 16.

Összesen 5 hozzászólás érkezett

Attila88b
2012. 03. 19. - 14:36
Hamarosan várható a negyedik rész.
Attila88b
2012. 03. 16. - 21:20
Köszönet.
Pityu, nekünk nevek kellenek, így lett vezetéknév belõle.

Amúgy elnézést, észrevettem egy hibát. Az elsõ verset elvileg más fordította volna, de azt mondta, inkább ne tegyük ki, nem érezte elég jónak, így lefordítottam magam, viszont a leírásban most látom, a dicsérõ részt nem írtam át smiley

Egy jó fordító nem káromkodik feleslegesen. Egy új kérdést vet fel a hsz-od. Ugyanis ha nem kap kritikát, márpedig mostanság nem kapnak a fordítások kritikát, max letöltik, és azonnal írják hogy jó, holott nem is látták, nos, úgy halvány lila fingja sem lesz, túlzottan káromkodott-e, vagy sem.

Evin, igen, ez egyértelmû, úgy gondoltam ezt nem írom le, de talán kellett volna.
Pityu Mester
Pityu Mester
Senior fordító
2012. 03. 16. - 17:50
Érdekes volt ez a cikk is, egy kezdõ fordító számára hasznos útmutatások szerepelnek benne.

A csapat vs. egyéni fordítás tényleg érdekes kérdés. Egy kezdõnek érdemesebb csapatban fordítani, mert egy tapasztalt vezetõ segítségével sok hibától megszabadulhat.

A versfordítás résznél felfigyeltem valamire. Isten ments, hogy más fordítását kritizáljam, de a "pajzsszûz" szónál kissé meglepõdtem. A "shieldmaiden" szó olyan hölgyet takar, aki a házimunka helyett a harcot választja. A Gyûrûk Urában, ha jól emlékszem, harcos leánynak fordították.
Bandris
Bandris
Senior fordító
2012. 03. 15. - 16:44
Összetett mondatoknál hiába kérdõ az utolsó tagmondat, nem kell feltétlen kérdõjel.

Pl: Ekkor jön elõ, ismeri-e a fordító a játékot, vagy csak kapta a szöveget.

A trágár szavakkal az a baj, hogy sokan hajlamosak átesni a ló túloldalára, és nagyobb figyelmet kap az "ízes" káromkodás, mint maga a szép fordítás.

Meg ki is zökkenti a játékost, ha hirtelen megjelenik valami ocsmány szöveg, ami egyébként nem is illik oda...
Evin
Evin
Vezető szerkesztő
2012. 03. 15. - 09:41
Tegezés/magázás
Aki nem csak az angol nyelvet ismeri, hanem pl a németet, az annyival elõnyben van, hogy onnan ki lehet nézni, hogy ki kit magát vagy tegez. Vagy ha más a megítélésünk a karakterekkel kapcsolatban, hogy kit tegezzen, akkor legalább támpontnak megteszi.
Magyarítások Portál
Fejlesztő:
Nem ismert
Kiadó:
Nem ismert
Műfaj:
Nem ismert
Platform:
Nem ismert
Megjelenés:
2003. január. 1.
Játékmotor:
Nem ismert
hirdetés
Legújabb letöltések
Star Wars Jedi: Survivor
A(z) Star Wars Jedi: Survivor játék fordítása.
| 10 MB | 2024. 04. 11. | Arzeen, FEARka, Fehérváry Péter, Frank Robin, gyurmi91, NightVison, Ragnar Vapeking, D3VOU(23(2, Dickopter, Gaben, H.Lily98, Maligeri2003, Melchiadesian, Rosie, sirok.dominik
Star Wars Jedi: Fallen Order
A(z) Star Wars Jedi: Fallen Order játék fordítása.
| 3.86 MB | 2024. 04. 10. | Dusiii, FartingSquirrel, FEARka, Patyek, Ripp667, Kath, Petra
SnowRunner
A magyarítás eredeti (Steames) 1.469305.SNOW_DLC12 verzióra készült, a megfelelő működés csak ezen garantált. A verziószámot a következőképpen ellenőrizheted: menj a...
| 489.54 KB | 2024. 04. 08. | Lajti, Rocsesz
Thief
A fordítás nem változott, csak új Scaleform betűket, pár elírást kijavítottam és egy új telepítőt is kapott (ami W10+ és...
| 13.32 MB | 2024. 04. 05. | gmiki, istvanszabo890629
Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition
A játék eredetileg magyarul jelent meg dobozosan 2008-ban.A digitális boltokban csak a GoG áruházban szerezhető be. (2024.04.03)Ez a verzió tartalmazza...
| 973 B | 2024. 04. 04. | Andy, Panyi, RaveAir, Seven m
Breathedge
A Breathedge játék fordítása.A magyarítás a Steam, GOG (1.0.1.2), Epic Games (1.1.0.4) és "virágbolti" verziókkal kompatibilis.Epic Games-hez telepítsd a virágbolti...
| 14.49 MB | 2024. 04. 03. | lostprophet
Dagon
A Dagon játék fordítása. Tartalmazza a The Little Glass Bottle DLC és The Railway Horror DLC magyar szövegeit is.Támogatott kiadások:2024.02.09:068...
| 1.18 MB | 2024. 04. 02. | Evin
Legacy of Kain: Soul Reaver
A Legacy of Kain: Soul Reaver játék teljes fordítása
| 208.43 MB | 2024. 03. 28. | istvanszabo890629
Crysis 3 Remastered
A Crysis 3 Remastered játék fordítása.
| 3.16 MB | 2024. 03. 28. | Ateszkoma, Evin, gyurmi91, Konyak78
Crysis 2 Remastered
A Crysis 2 Remastered játék fordítása.
| 3.25 MB | 2024. 03. 28. | Evin
Legfrissebb fórum bejegyzések
Sziasztok. Az Ace Attorney játékból esetleg várható a jövőben fordítás? Sok fórumon olvastam ,hogy kb lehetetlen a rengeteg szöveg miatt - a Primordiából is készült, pedig ott is rengeteg szöveg van, szinte lehetetlen kibányászni a szövegfájlt, és a játék nem csípi az ékezeteket. ( Nagyon szépen köszönöm a fordítóknak, fantasztikus...
LittleFishDictator | 2024.04.13. - 08:50
25% Kedves Ardea szokott vele haladni ha van rà ideje fordítani :)
jolvok | 2024.04.13. - 07:52
Kapott a game egy update-et.. Akinek fent van a game nem nézné meg hogy szokás szerint szétcseszte-e a magyarítást?Ha esetleg igen lesz hozzáigazítás?
Crytek | 2024.04.13. - 06:59
Sziasztok! Hogy áll a fordítás? :)
SzinkronSarok | 2024.04.12. - 18:14
Omg! Sok kitartást és nagy köszönet!
Daer | 2024.04.11. - 22:21
A hétvégén várható a telepítő hozzáigazítása az 1.08-as verzióhoz, türelmeteket előre is köszönöm :)
zotya0330 | 2024.04.10. - 21:26