Oresztész
Oresztész
Írta: billchr | 2009. 03. 25. | 224

FIGYELEM: Ez a bejegyzés, már több, mint 1 éves, az itt leírtak elavult információk lehetnek!

Azt mondanám, hogy elég ritkaság, hogy egy komoly darabról ír valaki ilyen mélyreható elemzést, és eddig talán nem is fordult elõ a Magyarítások Portál történetében. Azonban billchr írása olyan magasröptû igényességrõl árulkodik, hogy hiba lett volna cikke mellõzése mellett döntenünk.

„Sokat tûrt, kisírt szemû nép” - Euripidész: Oresztész

Azt hiszem, nem szerencsés egy kritikát úgy kezdeni, hogy „ahogy átléptem a színház kü-szöbét…”, de most mégis kénytelen leszek ezt a vonalat követni. Az elõadás ugyanis akkor kezdõdik, amikor átléped azt a bizonyos küszöböt. Emitt fiatal leányzó vitatkozik a márványba szobort Euripidésszel, máshol rap- és beatboxkórus nyomja belénk a mitológiai alapot, és rögtön a bejárattal szemben szavazni kell: IGEN, vagy NEM. Csak persze azt felejtették el megmondani, hogy mirõl is szavazunk. Nem baj, optimista magyar emberek vagyunk, az IGEN-ládába dobunk egy kavicsot, és elindulunk a ruhatárba.

Február szeles-havas hónapjában indultunk el megnézni az Oresztészt, amit nem kevés izga-lommal vártam. Kevés ennyire vitatott rendezõ mûködik jelenleg kicsiny hazánkban, mint Alföldi Róbert. Persze vannak, akik melegebb vidékre kívánnák, és vannak, akik rajonganak érte. Na meg itt vagyunk mi, a színházkedvelõk azon rétege, akik inkább az elõadással törõd-nek.

A Nemzeti jelenlegi igazgatójáról, a megosztó Alföldirõl a színház honlapja elég szûkösen ír:

„1967. november 22-én született Kalocsán.

1986-ban érettségizett a szentesi Horváth Mihály Gimnázium színházi fakultációján.

1991-ben kapott színész diplomát a budapesti Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán, ahol Horvai István és Kapás Dezsõ osztályába járt.

1992-2000 Vígszínház társulatának tagja. 2000-2006 Szabadúszó.

2006. március 1-tõl a Bárka Színház igazgatója

2008. július 1-tõl a Nemzeti Színház fõigazgatója Játszotta Lucifert, Madách Imre: Az ember tragédiája darabjában, amely a Nemzeti Színház nyitó díszelõadása volt 2002-ben. Megrendezte Parti Nagy Lajos: Moliere: Tartuffe címû darabját a Szentendrei Teátrum és a Nemzeti Színház együttmûködésében, 2006 nyarán, majd a kezdõdõ évadban a darab kõszín-házi változatát a Nemzetiben. Ugyancsak rendezõként jegyzi Arthur Miller: Az ügynök halála címû darabját, amely a Nem-zeti Színház és a Thália Színház közös produkciója volt a Tháliában, 2005-ben.”

Ezek után következik a megszámlálhatatlan mennyiségû díj felsorolása, amit a rendezõ/igazgató úr 42 éves kora ellenére máris bezsebelt.

Tehát az ajánlás máris megvan a darabhoz, ezt csak tódítja a neves színészek egész sora, így minden adva van a teltházhoz. A nézõk nem is okoznak csalódást: szûk három hónappal a bemutató után is majd’ minden jegy elkelt. A jelenlévõk azonban úgy tûnik, ma este kevéssé játékosok, bár a darab sok helyen kínál lehetõséget a becsatlakozáshoz. Mint fentebb írtam, már az elõadás elõtti lézengésben is színiskolások üvöltözik jókedvûen a Tantalidák és Átreidák családfáját, de bent, a teremben sem különülünk el nagyon a játszóktól.

Nézõ- és játéktér találkozása elegánsabb, könnyedebb, mint szokott, mert a zsöllye elsõ sora már szinte a színpadon áll. Ott ül a súgó, lepihen oda Élektra is, az Argoszi Asszonyok Kara pedig egyenesen a közönségbõl érkezik. Argosz tehát mi lennénk, a város, amely szemben áll az anyagyilkos testvérpárral. Ezt a hatást erõsíti a színpadon a nézõtérrel szembeni lépcsõsor is: tulajdonképp egy ókori görög színházban ülünk; két oldalon is körülveszi a színészeket a lépcsõsor.

A színpadkép amúgy is érdekesen fest: Menczel Róbert díszlettervezõ komolyan vette a „senkiföldje” helymeghatározást a dráma elején, s egy roncstelepre vitte a színt. Lerobbant, kitört ablakú teherautók, szemét, és egy turkálós butik teljes kínálata alkotja a díszlet középsõ részét. A hátsó és a jobboldali fal üvege pedig csak visszatükrözi, felnagyítja ezt.

Az elõadás megkezdése is rendhagyó (mi más is lehetne…): Péterfy Bori egész egyszerûen lepisszegi a nézõket – úgy tûnik, van benne némi pedagógusvér, mert az addig beszélgetõ, hangoskodó sokaság egyszerre elnémul. Kezdõdik a dráma.

Az Elektra címû mû folytatásaként, hat nappal az anyagyilkosságot követõen látjuk Oresztészt, megviselt állapotban. A testvérpár (Oresztész és Élektra) szinte kötelességbõl hajtotta végre az igazságszolgáltatást, hogy végeztek anyjukkal, Klütaimnésztrával – aki aljas módon ölte meg férjét, Agamemnónt. De számukra is megkérdõjelezõdik, valóban helyesen cselekedtek-e. A népgyûlés szavazással ítéletet mond felettük: bûnösek, és még aznap meg kell halniuk. Eddig a darab elsõ része.

Karsai György és Térey János újrafordítása eltünteti a szöveg archaikus ízét, és Euripidészt kortárs szerzõvé avatja. A cirkalmas szófûzés a kötelezõ verses forma miatt ugyan megmarad, de a mondatok világos értelmet nyernek (avagy a színészek ironikus felhangot kölcsönöznek nekik). Minduntalan elõbukkannak azok a fordulatok (például „vendégmunkás argoszi", „szemét Meneláosz"), amelyek közelebb hozzák ezt az eredetijében több mint kétezer éve színpadra vitt ógörög szöveget.

Kissé apokaliptikus hangulat lebeg a színpadon. Az Oresztész zaklatott világának figurái idegesen kommunikálnak, felfokozott mondatok és érzelmek lobbannak fel és ki, és váltják a csendes pillanatokat. Törékeny, és ideges mindenki, meglódul, megáll, vagy csak settenkedik, mint Blaskó Péter beoldalgó Hírnöke. Péterfy Bori sértetten bánatos, nõies és vad Élektrája telitalálat (bár olyanokat olvastam róla, hogy bele kellett jönnie, a bemutatón még nem volt tökéletes). Rába Roland pompás és csirkefogó Oresztészt alakít, aki gonoszkodó gyerekként jut a vérengzés folytatásáig. Komikus etûdöt csinál Kulka János is a phrügiai jelenetébõl, s egyébként is áthatja a darabot valami poentírozás. Az Argoszi Asszonyok Kara madárbéljós-szertartásként csirkét kopaszt, majd bevágja egy üstbe néhány zöldség keretében. Az egész darabot átlengi a rendezõi üzenet: ez az egész most van, és itt játszódik. ITT és MOST – nagyon fontos kulcsszavak.

És akkor jön, aminek jönnie kell: becsap a villám, és hirtelen deus ex machina. A ruhatenger-bõl impozáns lépcsõ emelkedik ki, s valahonnan felülrõl megérkezik Apollón, persze istenként, de a fogyasztói társadalom isteneként, showmanként. Az elõtérbõl már jól ismert harmadikos hallgatók kísérik, beatboxolnak, és mulatnak a halandókon. Földi Ádám Appolónként flegmán és pimaszul, ellentmondást nem tûrve, kinyilatkoztat a sorsokról, meg-nézi magát a tükörfalban, és távozik. Ebbõl pedig kiviláglik az euripidészi felfogás: hivatkoz-hatunk bárkire vagy bármire, a sorsunkat azért még mi irányítjuk. ITT és MOST, ugye.

Érdekessége volt annak az elõadásnak, amit láttam, hogy Cserhalmi György betegsége miatt a rendezõ, Alföldi ugrott be Meneláosz szerepére. És, figyelmen kívül hagyva a mikroportot, amin át a szöveget hallgatta, nem is játszott rosszul (bár valószínûleg Cserhalmi azért mégis jobb nála).

A szereposztásban pedig más érdekesség is mutatkozik: nem „véletlenül”, vagy akár já-tékképességük alapján (bár ez azért valószínûleg elég fontos szempont volt) kapták a szí-nészek azt a szerepet, amit. Az idõsebb színészgeneráció (Udvaros Dorottya, Garas Dezsõ, Kulka János) kapták az idõsebb, a fiatalokat elítélõ szerepeket, míg a mai közéletben is kulcsfigurának mondható Péterfy Bori, vagy Rába Roland az ifjúkét. Érdekes párhuzam ez, egy újabb a sok párhuzam közül, amely körülveszi, átszövi Alföldi rendezését.

És úgy mindent egybevetve: formátumos, uralt elõadás a Nemzeti Színház Oresztésze. Olyan jelenetekkel, mint a tyúkkopasztás, és -belezés. Egyszerre az antik állatáldozat felidézése és paródiája, valamint öt asszony számára rutinfeladat, mely azt is természetszerûleg megengedi, hogy egy-egy karika répát ne a majd a csikótûzhelyen fövõ levesbe dobjanak, hanem jóízûen elropogtassanak. Miközben (440. sor) sorsunkról épp ma - mert mindennap - döntenek, akik döntenek.

Euripidész - Oresztész :

Élektra - Péterfy BoriHeléna - Udvaros DorottyaOresztész - Rába RolandMeneláosz - Cserhalmi György m.v.Tündareósz - Garas DezsõPüladész - László ZsoltHírnök - Blaskó PéterHermioné - Tompos KátyaEgy phrügiai - Kulka JánosApollón - Földi ÁdámKarvezetõ - Nagy MariArgoszi asszonyok kara - Csoma Judit, Murányi Tünde, Szalay Marianna, Gerlits Réka

Ógörögbõl fordította: Karsai GyörgyFordította: Térey János

Díszlettervezõ: Menczel Róbert Jelmeztervezõ: Gyarmathy ÁgnesDramaturg: Vörös Róbert, Perczel EnikõKoreográfus: Gergye Krisztián Súgó: Sütõ AnikóÜgyelõ: Géczy István, Lencsés IstvánA rendezõ munkatársa: Bencze Zsuzsa, Kolics Ágota

Közremûködnek a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem harmadéves hallgatói: Alberti Zsófia, Barabás Richárd, Farkas Dénes, Fehér Tibor, Földes Eszter, Juhász Lujza, Mohai Tamás, Molnár Áron, Ruzsik Katalin, Szatory Dávid, Tarr Judit

Rendezõ: Alföldi Róbert

Kapcsolódó cikkek/hírek

.GFX/.SWF karakterkészlet szerkesztése Evin 2013. február 17.
10 éve Panyi 2013. január 1.
1000 regisztrált felhasználó! Panyi 2003. június 23.
2000 felett! Andy 2003. szeptember 26.
A CoD2 klán TGF-et hirdet RaveAir 2011. június 22.
A GameHunter rövid története Methos 2005. február 12.
A játékfordítások helyzete Magyarországon Ranloth 2004. november 13.
A kör bezárult, avagy A Sith-ek bosszúja RaveAir 2005. május 20.
A leállásról Panyi 2014. május 9.
A lista Panyi 2015. február 3.
A lista Andy 2004. május 3.
A magyar betûkészlet helyes megjelenítése Piedon 2004. november 13.
A magyarítások és a Mac Minigun 2011. február 26.
A mai nyelvi humor TGWH 2012. április 18.
A társasjátékok témaválasztásának fontossága RaveAir 2015. március 17.
Adventure Games RaveAir 2011. december 27.
Age of Empires III jnc 2006. április 10.
Ahogy ígértük: Bõvült a szótár Andy 2005. február 16.
Ajándékkosár Panyi 2016. június 28.
Aki biztosra szeretne menni... Andy 2004. május 23.
Aláírásgyûjtés Andy 2004. április 5.
Andrzej Sapkowski: Az utolsó kívánság RaveAir 2011. április 15.
Angol-magyar webszótár a Portálon Andy 2005. január 19.
Anthony Bozza & Slash: SLASH billchr 2009. január 27.
Army Racer takysoft 2007. október 3.
Augusztusi statisztikák Andy 2004. szeptember 1.
Az elmúlt egy hónap... Andy 2004. június 1.
Az új Magyarítások Portál Panyi 2004. június 24.
Az utolsó elõtti verzió jnc 2004. augusztus 31.
Azok a fránya változók! Ranloth 2004. november 12.
Baker Online hírek RaveAir 2011. december 16.
Beszélgess velünk! Andy 2003. november 1.
Betûtípusok tehasut 2012. május 31.
BioWare fansite Panyi 2005. február 1.
Boldog Karácsonyt Kívánunk! Panyi 2013. december 24.
Boldog Karácsonyt! Panyi 2015. december 24.
Boldog karácsonyt! Cyrus 2012. december 24.
Boldog Karácsonyt! Evin 2019. december 24.
Boldog Karácsonyt! Panyi 2014. december 24.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2016. december 24.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2017. december 24.
Boldog Karácsonyt! Panyi 2020. december 24.
Boldog Karácsonyt! Cyrus 2018. december 24.
Boldog nõnapot kívánunk... RaveAir 2005. március 8.
Bõvült a Magyarítások Portál amúgy is népes családja Andy 2005. március 13.
Budapest Gameshow 2009 Minigun 2009. november 2.
BÚÉK Cyrus 2016. január 1.
BÚÉK Evin 2019. december 31.
BÚÉK Panyi 2015. január 1.
BÚÉK Cyrus 2017. január 1.
BÚÉK Cyrus 2013. december 31.
BÚÉK Cyrus 2018. január 1.
BÚÉK Evin 2020. december 31.
BÚÉK Cyrus 2019. január 1.
BUÉK 2012 RaveAir 2012. január 1.
BUÉK! Panyi 2004. január 1.
Chat Panyi 2003. november 29.
Checkpoint 1x10: Magyarítások Panyi 2015. július 28.
Choderlos de Laclos: Veszedelmes Viszonyok billchr 2008. december 29.
Cikkek! RaveAir 2004. november 14.
Computer Art Forum 2009 Panyi 2009. november 15.
Decemberi statisztikák Panyi 2005. január 1.
Elnézést! Panyi 2003. november 22.
Én is saját honosítócsapatot akarok! Methos 2005. február 27.
Év fordítója 2017 Evin 2018. február 23.
Februári statisztikák Andy 2005. március 1.
Felvételt hirdetünk! Cyrus 2013. április 1.
FIFA 2006 Panyi 2005. november 2.
Foci vébé, focis játékok RaveAir 2010. június 11.
Fordítói adatbázis Andy 2004. december 1.
Fordítók támogatása a BO magyarítások oldalon Panyi 2015. március 2.
Fordítók támogatása játékokkal Panyi 2016. november 13.
Fordítsuk le együtt a Final Fantasy játékokat! Evin 2015. július 12.
Fórum Panyi 2015. május 23.
Frissítések, változások Andy 2004. augusztus 6.
FTP Letöltések Panyi 2003. március 29.
Galéria Panyi 2004. június 29.
Game Developers Forum 2009 Panyi 2009. július 8.
Gamehunter szavazás RaveAir 2005. január 30.
GDF 2009 Minigun 2009. május 1.
Google Eszköztár Panyi 2004. február 15.
Gravatar Evin 2019. december 18.
GTA Online Panyi 2005. február 1.
GTR Husimoto 2005. szeptember 5.
Hack (?!) .:i2k:. 2003. október 11.
Háttérkép Panyi 2004. január 24.
Hiányzó magyarítások listája Panyi 2014. június 10.
Hír a Huncraft Interactive oldaláról Panyi 2003. október 20.
Hírhozzászólások elindulása Panyi 2014. november 8.
Hivatalosan magyar nyelven megjelentetett játékok RaveAir 2004. november 13.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? TGWH 2012. február 27.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? RaveAir 2012. február 27.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? II. TGWH 2012. március 3.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? III. TGWH 2012. március 15.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? IV. TGWH 2012. március 22.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? V. TGWH 2012. április 2.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? VI. TGWH 2012. május 12.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? VII. TGWH 2012. július 11.
Hogyan fordítsunk játékprogramokat? VIII. TGWH 2012. augusztus 3.
Hogyan kezdjek neki, hiszen én még soha nem fordítottam!? Tusk 2005. augusztus 28.
Humoros idézetek Panyi 2003. október 20.
Huncraft Andy 2003. november 15.
Huncraft Andy 2004. február 24.
Huncraft Interactive magyarítások Panyi 2003. október 26.
HunTech Panyi 2004. július 12.
I. Játékfordítói Találkozó Panyi 2015. október 23.
Iain Banks: A Darázsgyár Ordel 2007. május 24.
II. játékfordító találkozó szervezés Panyi 2016. március 25.
II. Játékfordítói találkozó Evin 2016. június 14.
II. Játékfordítói találkozó Evin 2016. július 3.
III. játékfordítói találkozó Evin 2019. augusztus 8.
Ismételten tölthetőek a magyarítások Panyi 2014. június 2.
Januári statisztikák Panyi 2005. február 1.
JátékExpo 2006 RaveAir 2006. május 29.
Játékismertetõt bárki tud írni! Druzsba 2007. augusztus 16.
Jatekok.hu gépcsere Panyi 2003. május 12.
Játékprogramok szinkronizálása Ranloth 2004. augusztus 25.
Jó hírek a kezdéshez Andy 2004. június 24.
Jópofa képek Panyi 2003. június 8.
Karbantartás vége Evin 2020. október 19.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket! jnc 2005. március 28.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk! jezuska 2004. december 24.
Kényszerszünet után, ismét jelen .:i2k:. 2003. szeptember 28.
Képregényes felhívás RaveAir 2011. november 5.
Kimaradások Panyi 2003. március 29.
KKÜ 2010 RaveAir 2010. december 24.
Költözés Andy 2004. április 26.
Költözés vol. 2 Panyi 2004. április 30.
Közérdekû hír, fõleg fordítóknak! RaveAir 2011. december 27.
Közösségi fordítás RaveAir 2012. január 11.
Kukorica Gyermekei nyereményjáték billchr 2011. július 6.
Leállás Evin 2020. szeptember 25.
Lezajlott az I. Játékfordítói találkozó Evin 2015. november 19.
Lostprophet munkálatok Evin 2017. október 15.
Magyarítás Lista Andy 2004. április 5.
Magyarítások Panyi 2003. december 31.
Magyarítások Panyi 2004. március 26.
Magyarítások lista frissítés RaveAir 2004. október 13.
Magyarítások Portál 2 Andy 2004. június 24.
Magyarítások Portál a Discordon Panyi 2018. augusztus 22.
Magyarítások Portál történelem Panyi 2005. január 31.
Márciusi statisztikák Panyi 2005. április 2.
Megszûnik a HunTECH Andy 2005. február 5.
Menü Panyi 2003. május 2.
Menü Panyi 2004. április 8.
Methos a Fix Tv-ben RaveAir 2005. február 28.
Mp-találkozó! billchr 2011. július 10.
My Blueberry Nights - A távolság íze billchr 2008. szeptember 24.
Napi mézeskalácsadag Andy 2004. november 5.
Néhány kisebb mobilos fordítás RaveAir 2013. január 12.
Nem mûködik a HunCraft Interactive oldala Panyi 2003. október 12.
Night Vison Software RaveAir 2010. november 21.
NigthVison Software RaveAir 2010. december 14.
Novemberi statisztikák Andy 2004. december 1.
Nyereményjáték - A Kukorica gyermekei billchr 2011. június 21.
Októberi statisztika Panyi 2004. november 1.
Önkéntes fejlesztőtársakat keresünk Panyi 2014. október 14.
Pár tanács kezdõ fordítók számára Ranloth 2004. augusztus 25.
PlayON RaveAir 2011. február 17.
PlayON - Antec együttmûködés RaveAir 2011. május 17.
Programok Evin 2012. június 22.
R.A. Salvatore: A klónok támadása Panyi 2003. március 28.
Régi új oldal Evin 2013. december 3.
Retro magyarítások Panyi 2015. május 23.
Rocsik Team RaveAir 2011. február 9.
Rövidtávú terveink... Andy 2004. május 8.
RSS Panyi 2004. október 24.
Sonic... Andy 2003. augusztus 8.
Stephen King: Éjszakai mûszak billchr 2008. szeptember 24.
Szavazás Panyi 2004. december 18.
Szavazás Panyi 2004. július 17.
Szeptemberi statisztikák Panyi 2004. október 3.
Szextúra Panyi 2009. január 21.
Szinkronhang kerestetik Evin 2017. október 1.
The Baker Company magyarítások Panyi 2014. április 10.
Tippek & trükkök Ranloth 2004. augusztus 18.
Több, mint 5000 regisztrált felhasználó Panyi 2004. március 13.
Tolódik az interjú Methosszal RaveAir 2005. március 8.
Translate Team felhívás Cyrus 2015. július 8.
Túl az 1 milliomodik találaton! Panyi 2003. október 19.
Túl vagyunk az internyúlon.... Andy 2005. március 15.
Tutorial I - Bevezetés Andy 2003. február 16.
Üdvözletem! .:i2k:. 2003. július 9.
Új admin! Andy 2003. július 5.
Új cikkek! Ranloth 2004. december 9.
Új fordítócsapat indul, és tagokat is keresnek! Andy 2005. február 8.
Új fordítócsapat: Berserkers Panyi 2005. február 19.
Új magyarítások Panyi 2003. november 2.
Új szavazás! Andy 2005. március 2.
Új téma Panyi 2004. április 18.
Újabb aloldal Andy 2005. március 8.
Unreal Anthology Minigun 2009. március 24.
V, mint Vérbosszú Ordel 2006. július 1.
Változások a Portál életében RaveAir 2011. június 14.
Van kedved beszélgetni? RaveAir 2012. január 5.
Végre elkészültek a rangok! Andy 2004. szeptember 19.
Wanted a Wild Western Panyi 2005. január 21.
Wolfram RaveAir 2012. július 6.

Összesen 2 hozzászólás érkezett

Domasi
2009. 03. 28. - 00:34
NA a NEmzetiben még nem voltam. PEdig illik is egyszer megnézni minimum,de meg is jött a kedvem. Kifejezetten szeretem a modern darabokat....
billchr
2009. 03. 25. - 20:25
Ohh, köszönöm az ajánlást! Smiley
Magyarítások Portál
Fejlesztő:
Nem ismert
Kiadó:
Nem ismert
Műfaj:
Nem ismert
Platform:
Nem ismert
Megjelenés:
2003. január. 1.
Játékmotor:
Nem ismert
Legújabb letöltések
Outer Wilds
Az alapjáték fordítását is tartalmazza. DLC nélkül is működik!Epic, Steam és GamePass 1.1.12-es verzióhoz, Codex 1.1.10 és 1.1.11-es verzióhoz.
| 36.81 MB | 2022. 05. 26. | ZéBé
Outer Wilds: Echoes of the Eye
Az alapjáték fordítását is tartalmazza.Epic, Steam és GamePass 1.1.12-es verzióhoz, Codex 1.1.10 és 1.1.11-es verzióhoz.
| 36.81 MB | 2022. 05. 26. | ZéBé
LEGO Star Wars III: The Clone Wars
A LEGO Star Wars III: The Clone Wars játék teljes szöveges magyarítása.
| 6.45 MB | 2022. 05. 24. | amagony, Piftu55
Tormented Souls
A(z) Tormented Souls játék fordítása.
| 22.44 MB | 2022. 05. 23. | lostprophet
The Evil Within 2
A The Evil Within 2 játék teljes fordítása
| 4.68 MB | 2022. 05. 23. | FEARka, zotya0330
Legfrissebb fórum bejegyzések
Gratula nagyon jó.
Doom 4 | 2022.05.28. - 17:47
Nem lehetne június 7?
Szerafin | 2022.05.28. - 16:37
Na, meg is van a 100%.De most jön majd a tesztelés, amelyre már írtam, hogy kb. 2 hónapot fogok szánni.
Ardea | 2022.05.28. - 15:52
Most akciós! 50%-os kedvezménnyel. Azt hiszem, a GOG-on, vagy a Humble-on (nem emlékszem, mert az előbb töröltem mindkét e-mailt. :-) )Én most is épp a HZD-vel fogok játszani. De nem olvasok el egy Datapoint szöveget se. Ezt az "élvezetet" arra tartogatom, mikor majd tesztelni kell. XD
Ardea | 2022.05.28. - 15:51
Nagyon megörültem hogy sikerül megtalálni a hiba okát, de nálam valami még mindig nem stimmel, a 2. kiegészítőben még mindig angol a párbeszéd. :(
De4dKn!ght | 2022.05.28. - 15:18